thetereomāoriclassroom: Ana hii! Karawhiua!

thetereomāoriclassroom: Ana hii! Karawhiua!

Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tina. Seek out distant horizons, and cherish those you atta...

Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tina. Seek out distant horizons, and cherish those you atta...

Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tina. Seek out distant horizons, and cherish those you atta...

Ko te pae tawhiti whāia kia tata, ko te pae tata whakamaua kia tina. Seek out distant horizons, and cherish those you atta...

Pinterest
Search