Kyo Tohru, Sohma Kyo, Honda Tohru, Kyo And Tohru, Kyo Sohma, Yuki Sohma, Tohru Honda, Basket Anime, Anime Shirts