Explore these ideas and much more!

“Trạch Thiên Ký”: Quên Na Trát đi, Luhan - Ngô Thiến mới là chân ái! - Ảnh 8.

“Trạch Thiên Ký”: Quên Na Trát đi, Luhan - Ngô Thiến mới là chân ái! - Ảnh 8.

“Trạch Thiên Ký”: Quên Na Trát đi, Luhan - Ngô Thiến mới là chân ái! - Ảnh 7.

“Trạch Thiên Ký”: Quên Na Trát đi, Luhan - Ngô Thiến mới là chân ái! - Ảnh 7.

That feeling when luhan is prettier than almost every girl...

That feeling when luhan is prettier than almost every girl...

LuHan 鹿晗|| Fighter of the Destiny 【Fanart】

LuHan 鹿晗|| Fighter of the Destiny 【Fanart】

http://68.media.tumblr.com/b68bafb553d98891786e5614d60f6d92/tumblr_oqlz0eHzii1tnzn5zo8_1280.jpg

http://68.media.tumblr.com/b68bafb553d98891786e5614d60f6d92/tumblr_oqlz0eHzii1tnzn5zo8_1280.jpg

Pinterest
Search