Explore these ideas and much more!

#wattpad #ngu-nhin những câu quoste st và những ảnh anime chế mk st mà thoi

Quoste ảnh Anime chế St - Quoste

#wattpad #ngu-nhin những câu quoste st và những ảnh anime chế mk st mà thoi

Chibi,Laos,Sad Quotes,Anime,Memories,Tattoos,Wallpapers,Philosophy

Giới thiệu huần hòe nhé :) Trước khi vào đọc truyện nhớ lưu ý. 1. Tru… #hàihước # Hài hước # amreading # books # wattpad

Những câu chuyện thiếu muối :v

Giới thiệu huần hòe nhé :) Trước khi vào đọc truyện nhớ lưu ý. 1. Tru… #hàihước # Hài hước # amreading # books # wattpad

"Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không pải chỉ có chảy máu mới đau." [des by #pixa][Nguồn:Ai hiểu được lòng em? - Lục Xu] #tysquotes

"Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không pải chỉ có chảy máu mới đau." [des by #pixa][Nguồn:Ai hiểu được lòng em? - Lục Xu] #tysquotes

Stephanie Davis,Bts,Girl Quotes,Anime,Diaries,Girls,Felt

Avatar,Sentences,Anime,There Are

Pinterest
Search