Explore Places To Visit and more!

Click to View : הלכה יומית- הלכות פסח  שיעור כזית לפי נפח ולא לפי משקל מפי הרב דוד לנקרי שליטא

Click to View : הלכה יומית- הלכות פסח שיעור כזית לפי נפח ולא לפי משקל מפי הרב דוד לנקרי שליטא

תורת חכמי מרוקו ומערב שיעור מס' 2 מאת הרב רפאל דלויה שליטא

תורת חכמי מרוקו ומערב שיעור מס' 2 מאת הרב רפאל דלויה שליטא

שיעור כזית מאת הרב משה אלחרר שלטא שיעור מספר 2

שיעור כזית מאת הרב משה אלחרר שלטא שיעור מספר 2

הכנה לחג השבועות מאתה הרב משה אלחרר שליטא רב בעיר שלומי

הכנה לחג השבועות מאתה הרב משה אלחרר שליטא רב בעיר שלומי

פרשת השבוע במדבר לפי פירושם של חכמי וגאוני מרוקו מאת הרב מיכאל שושן

פרשת השבוע במדבר לפי פירושם של חכמי וגאוני מרוקו מאת הרב מיכאל שושן

תורת חכמי מרוקו ומערב  שיעור מס' 1 מאת הרב רפאל דלויה שליטא

תורת חכמי מרוקו ומערב שיעור מס' 1 מאת הרב רפאל דלויה שליטא

על מקורות המימונה וספירת העומר מאת הרב רפאל דלויה שליטא

על מקורות המימונה וספירת העומר מאת הרב רפאל דלויה שליטא

דרכי אבותינו מן המערב

דרכי אבותינו מן המערב

Click to View : פרשת השבוע צוו לפי פירושם של חכמי וגאוני מרוקו מאת הרב מיכאל שושן שליטא

Click to View : פרשת השבוע צוו לפי פירושם של חכמי וגאוני מרוקו מאת הרב מיכאל שושן שליטא

חוזה עבדות של יהדות מרוקו

חוזה עבדות של יהדות מרוקו

Pinterest
Search