Pinterest
未曾青梅,青梅枯萎,芬芳满地;不见竹马,竹马老去,相思万里。

未曾青梅,青梅枯萎,芬芳满地;不见竹马,竹马老去,相思万里。

Real Life vs. Anime Girls - 300Pics

Funny pictures about Real Life vs. Oh, and cool pics about Real Life vs. Also, Real Life vs.

The Perfect Corresponding Spell for the Waxing Moon – Circuit of Protection Blessing

The Perfect Corresponding Spell for the Waxing Moon – Circuit of Protection Blessing

Art Story, China Art, Chinese Painting, Book Illustration, Chibi, Scenery

堆糖-美好生活研究所

堆糖-美好生活研究所

Tỉnh vật vẽ | Nhà tranh của Hoa Ban (kho ảnh dùng cho hoạt động viết, edit, dịch ngôn tình ^^)

Tỉnh vật vẽ | Nhà tranh của Hoa Ban (kho ảnh dùng cho hoạt động viết, edit, dịch ngôn tình ^^)

Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận yêu ta sao? Nếu đã vậy, chàng có tư cách gì chết cùng ta?

Bạch Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận yêu ta sao? Nếu đã vậy, chàng có tư cách gì chết cùng ta?

酒事2_呀呀_新浪博客 ❤ liked on Polyvore featuring backgrounds, asian, oriental, asie and japan

With Chinese characteristics Classical, temperament, welcome to share.

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

Đời này sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng ấy, phụ cả bản thân ta.

Chinese Style, Chinese Art, Background Ideas, Asian Art, Watercolour, Manga, Watercolor, Flowers