Explore Dong Trong, Trong Doanh and more!

Explore related topics

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiêp Khai giảng: 28 – 11, 2014 Địa điểm:  Trung tâm ĐT Học Viện Tài Chính - 73 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Giải quyết khúc mắc về Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.. Xem thêm tại đây: http://www.eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiêp Khai giảng: 28 – 11, 2014 Địa điểm: Trung tâm ĐT Học Viện Tài Chính - 73 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Giải quyết khúc mắc về Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.. Xem thêm tại đây: http://www.eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiêp Khai giảng: 28 – 11, 2014 Địa điểm:  Trung tâm ĐT Học Viện Tài Chính - 73 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Giải quyết khúc mắc về Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.. Xem thêm tại đây: http://www.eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm

Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiêp Khai giảng: 28 – 11, 2014 Địa điểm: Trung tâm ĐT Học Viện Tài Chính - 73 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội Giải quyết khúc mắc về Hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động.. Xem thêm tại đây: http://www.eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm

Khóa "Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp" Khai giảng: 27 - 07,2014 Thời lượng: 4 buổi HỌC PHÍ: 2.000.000 VNĐ Trước 10 ngày: 1.800.000 VNĐ  Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây: http://eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm hoặc liên hệ: Ms. Điệp - 092.881.0188 Email: Diepbh@eduviet.vn

Khóa "Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp" Khai giảng: 27 - 07,2014 Thời lượng: 4 buổi HỌC PHÍ: 2.000.000 VNĐ Trước 10 ngày: 1.800.000 VNĐ Xem chi tiết nội dung khóa học tại đây: http://eduviet.vn/khoa-hoc/ung-dung-luat-lao-dong-trong-doanh-nghiep.htm hoặc liên hệ: Ms. Điệp - 092.881.0188 Email: Diepbh@eduviet.vn

Pinterest
Search