Explore Stars Gif, Stars Stars and more!

Bởi vì chúng ta đều không có gì khác nhauKhi màn đêm buông xuống đều ngước lên nhìn một mảng trời sao..  - Không có gì khác | Khúc Uyển Đình

Bởi vì chúng ta đều không có gì khác nhauKhi màn đêm buông xuống đều ngước lên nhìn một mảng trời sao.. - Không có gì khác | Khúc Uyển Đình

“We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.” ~ Rumi

“We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.” ~ Rumi

ᙖҽąմ৳ἶƒմℓ Ꭿɽ৳ ~ It's a Starry Night by Vincent Van Gogh Animated

ᙖҽąմ৳ἶƒմℓ Ꭿɽ৳ ~ It's a Starry Night by Vincent Van Gogh Animated

Pinterest
Search