Explore these ideas and much more!

Buste af Christen Berg i Bogø Forsamlingshus, udført og skænket i 1892 af Jakob Drejer (fiskeren J.P.J. Drejer). Ifølge Bogø Sogneråds forhandlingsprotokol, 19. dec. 1889 havde en kreds af bogøere med Berg i spidsen i dette år kautioneret for et lån til Drejer af de statslige støttemidler til fiskeriet mod pant i Drejers kvase. Foto udlånt af Mia Gerdrup. Forhandlingsprotokollen findes i Rigsarkivet, BC-365a, Bogø Sogneråd, Forhandlingsprotokol 1879-1890.

Buste af Christen Berg i Bogø Forsamlingshus, udført og skænket i 1892 af Jakob Drejer (fiskeren J.P.J. Drejer). Ifølge Bogø Sogneråds forhandlingsprotokol, 19. dec. 1889 havde en kreds af bogøere med Berg i spidsen i dette år kautioneret for et lån til Drejer af de statslige støttemidler til fiskeriet mod pant i Drejers kvase. Foto udlånt af Mia Gerdrup. Forhandlingsprotokollen findes i Rigsarkivet, BC-365a, Bogø Sogneråd, Forhandlingsprotokol 1879-1890.

Oh The Lord of Goathorn... he makes us envisage something a bit like this old fisherman, complete with fish in hand!

"Old Fisherman" (1920')

Danish vintage postcard, published by Laurits Schjelde, No. Depicting old fisherman from Skagen in Denmark.

JENNY, en fiskerkvase fra Bogø lider havari ved Gedser  24. april 1931. Ført af Ejvind Olsen. Fra Mia Gerdrups arkiv

JENNY, en fiskerkvase fra Bogø lider havari ved Gedser 24. april 1931. Ført af Ejvind Olsen. Fra Mia Gerdrups arkiv

Protokol for årene 1894-1936 med Stubbekøbing Toldkammers registrering af fartøjer op til 20 tons. Heri mange fiske- og transportfartøjer hjemmehørende på Bogø, også kvaser. Under alle omstændigheder en bekvem kilde til fartøjer og fartøjstyper i Grønsund. Også en god kilde til personalhistorie. Ejere, førere og bådebyggere er nævnt. Rigsarkivet

Protokol for årene 1894-1936 med Stubbekøbing Toldkammers registrering af fartøjer op til 20 tons. Heri mange fiske- og transportfartøjer hjemmehørende på Bogø, også kvaser. Under alle omstændigheder en bekvem kilde til fartøjer og fartøjstyper i Grønsund. Også en god kilde til personalhistorie. Ejere, førere og bådebyggere er nævnt. Rigsarkivet

Artikel af Bogø-fiskeren J.P.J. Drejer i Fiskeritidende, 1891, her gengivet efter et genoptryk i Dansk Fiskeritidende, 1991. Forfatteren anstiller bl.a.en del betragtninger over ålefiskeriet med drivvod i Kalvehave og andre steder. Artiklen kan rekvireres fra Statsbibliotekets tidsskriftservice via bibliotek.dk

Artikel af Bogø-fiskeren J.P.J. Drejer i Fiskeritidende, 1891, her gengivet efter et genoptryk i Dansk Fiskeritidende, 1991. Forfatteren anstiller bl.a.en del betragtninger over ålefiskeriet med drivvod i Kalvehave og andre steder. Artiklen kan rekvireres fra Statsbibliotekets tidsskriftservice via bibliotek.dk

Kort & Matrikelstyrelsens oplysninger i Den danske Havnelods om Skåningebro, som er den autoriserede stednavnebetegnelse. Landingsstedet blev indrettet i 1873.

Kort & Matrikelstyrelsens oplysninger i Den danske Havnelods om Skåningebro, som er den autoriserede stednavnebetegnelse. Landingsstedet blev indrettet i 1873.

Skåningebro. Th. ligger RUTH, ejet af Niels Peter Andreasen (f. 1933), bygget på Fejø, med dam. Tv. Henry Jacobsens båd. Begge trak vod. Niels Peter var med sin far Niels Andreasen (f. 1905) ude at fiske i faderens åledrivkvase med sejl, da der under krigen ikke var petroleum at få til motoren. På rekordnætter kunne fangsten løbe op i 500 ål. Andreasen fiskede mest i farvandet nord for Bogø, men lejlighedsvis også i Grønsund. Aerodan Luftfoto, ca. 1960. Fra Niels Peter Andreasens samling.

Skåningebro. Th. ligger RUTH, ejet af Niels Peter Andreasen (f. 1933), bygget på Fejø, med dam. Tv. Henry Jacobsens båd. Begge trak vod. Niels Peter var med sin far Niels Andreasen (f. 1905) ude at fiske i faderens åledrivkvase med sejl, da der under krigen ikke var petroleum at få til motoren. På rekordnætter kunne fangsten løbe op i 500 ål. Andreasen fiskede mest i farvandet nord for Bogø, men lejlighedsvis også i Grønsund. Aerodan Luftfoto, ca. 1960. Fra Niels Peter Andreasens samling.

Et lille skib med sejl fotograferet fra en robåd, der er bundet fast til det større skib. Da billedet stammer fra Peter Freuchens samling, kunne det muligvis være Freuchens forældre i skibet foran og Freuchen selv, der fotograferer. Sandsynligvis fra omkring år 1900. Arktisk Instituts billedarkiv. Kunne det tænkes at være en kvase?

Et lille skib med sejl fotograferet fra en robåd, der er bundet fast til det større skib. Da billedet stammer fra Peter Freuchens samling, kunne det muligvis være Freuchens forældre i skibet foran og Freuchen selv, der fotograferer. Sandsynligvis fra omkring år 1900. Arktisk Instituts billedarkiv. Kunne det tænkes at være en kvase?

48. Große Bodstedter Zeesbootregatta vom 08.09.2012 (Copyright by Volker Stephan) - www.Braune-Segel.de - Picasa Albums Web

Große Bodstedter Zeesbootregatta vom (Copyright by Volker Stephan) - www.

Dampfærgen FREM på bedding i Stubbekøbing. I baggrunden en åledrivkvase med vod til tørre. Fra bogen Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø : Firmaomtaler m. v. under Red. af E. Andersen, H. C. Flintholm og H. Jacobsen. Af	 Kjeld G. Spilcker, 1946, Bd. 1-2. 342 og 712 s., illustreret.

Dampfærgen FREM på bedding i Stubbekøbing. I baggrunden en åledrivkvase med vod til tørre. Fra bogen Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø : Firmaomtaler m. v. under Red. af E. Andersen, H. C. Flintholm og H. Jacobsen. Af Kjeld G. Spilcker, 1946, Bd. 1-2. 342 og 712 s., illustreret.

Pinterest
Search