Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore 1879 1890, Dec 1889 and more!

Buste af Christen Berg i Bogø Forsamlingshus, udført og skænket i 1892 af Jakob Drejer (fiskeren J.P.J. Drejer). Ifølge Bogø Sogneråds forhandlingsprotokol, 19. dec. 1889 havde en kreds af bogøere med Berg i spidsen i dette år kautioneret for et lån til Drejer af de statslige støttemidler til fiskeriet mod pant i Drejers kvase. Foto udlånt af Mia Gerdrup. Forhandlingsprotokollen findes i Rigsarkivet, BC-365a, Bogø Sogneråd, Forhandlingsprotokol 1879-1890.

Galeasen ELISE af Bogø, bygget i 1844. Ejer fra 1890: Skibsfører Ole Peter Carstensen, Bogø. Carstensen løste borgerbrev som skipper i Stubbekøbing den 20. august 1890. Kilder: Borgerskabsprotokol fra Stubbekøbing i Rigsarkivet, samt Museet for Søfart i http://mfs.dk/sites/default/files/documents/Elisabeth-Engeline.pdf, side 27. Havareret i 1903.

Ålefangst i pund i 1885 på udvalgte danske lokaliteter. De røde bjælker viser, at fangst med drivvod allerede havde stor betydning, selv om metoden først var blevet indført få år tidligere. I Roskilde fjord, som ikke er vist i grafen, blev der fanget 35.371 pund med drivvod, men hele 238.880 pund med det traditionelle håndvod. Efter C.F. Drechsel, Vore Saltvandsfiskerier, 1890. I sin bog "Drivvod i Danmark" har Alan Hjorth Rasmussen nogle gode betragtninger om statistikkens kildeværdi.

Åledrivkvase "De 13. Søskende", bygget på Fejø 1911 af bådebygger Chr. Nielsen til fisker Jens Peter Jørgensen Skov, Askø. Længde: 27' 3" = 8,55 m. Bredde: 9' 9" = 3,06 m. Højde: 3' 3" = 1,02 m. Kvasen fik få år efter motor. Efter at have skiftet ejer et par gange, tilhørte den i1937 fisker Poul Hansen, Fejø. Ca. 1890 begyndtes bygningen af denne kvasetype, der blev brugt i Lillebælt, Isefjorden og de sydlige farvande.

Værdien af det danske ålefiskeri i 1887 efter C.F. Drechsel, Vore Saltvandsfiskerier, 1890. I sin bog "Drivvod i Danmark" har Alan Hjorth Rasmussen nogle gode betragtninger om statistikkens kildeværdi.

Detaljerede statistiske oplysninger om fiskeriet med åledrivvod findes i C.F. Drechsel, Vore Saltvandsfiskerier, 1890. Den er tilgængelig som pdf-fil fra Det Kongelige Bibliotek http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020871513.pdf

Nu er det måske lykkedes at identificere den mystiske handelskvase fra Bogø, jf. modellen og Schøsler-Pedersens tegning ved siden af. Ejeren var Ole Peter Carstensen fra Bogø, og han fik i 1890 skibet registreret som hjemmehørende på Bogø. Kilde: Museet for Søfart i følgende fil, hvor fartøjerne er anført alfabetisk: http://mfs.dk/sites/default/files/documents/Elisabeth-Engeline.pdf, side 27.

Statistik for ålevodsfiskeriet i Danmark1885-1888, efter Drechsel, Vore Saltvandsfiskerier, 1890. Findes som pdf-fil på Det Kongelige Bibliotek, http://www.kb.dk/e-mat/dod/130020871513.pdf. Ålevodsfiskeriet i Storebælt og ved de syddanske øer var større end på de øvrige danske fangstpladser tilsammen.

Detaljerede funktionsbeskrivelser af danske fiskeredskaber omkring 1890 såsom bundgarn, ruser, nedgarn, vod, krogredskaber og stangeredskaber. Kataloget er på 129 sider og kan gratis hentes på http://www.kb.dk/e-mat/dod/130018498600.pdf. Åledrivvod er beskrevet på siderne 68-72.

Model af åledrivkvase fra 1890*erne, vistnok bygget af havnefoged Schmidt, Fredericia. Skibet har to master og fire sejl samt klyverbom for og drivbom agter. Skibet er delvis overdækket. Sidesværd. Da drivkvaser næsten ingen køl havde, kunne de drive sidelæns, trækkende drivvoddet gennem ålegræsset. Når fiskeriet var overstået, sænkede man sidesværdene, og fik på den måde en længdeværts fremdrift.