Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Jak Ważne, Tym Jak and more!

Licz się ze słowami czyli o tym, jak ważne jest to, co mówimy | Zwrotnica

tzw. twarde kompetencje, czyli takie, który można zmierzyć za pomocą testów, nie przyniosą żadnego pożytku, jeśli nie będą towarzyszyć im te miękkie, których zmierzyć za pomocą testu nie sposób

Powszechne narzekanie nauczycieli na uczniów, że nie chce im się uczyć - może mieć źródło w stosowaniu niewłaściwych technik komunikowania się. Nie bez znaczenia są też stosowane metody uczenia - pewne style po prostu nie odpowiadają preferencjom uczniów. Jak zatem motywować uczniów do uczenia się? W tym e-poradniku spróbowaliśmy zebrać najlepsze strategie. Więcej: https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/65-o-motywowaniu-do-uczenia-sie-i-pracy-nad-soba-poradnik-dla-nauczyciela.html

Tutoring w szkole: słowem i czynem · Jarosław Traczyński · Instytut Obywatelski

Rozmowa z dr MARZENĄ ŻYLIŃSKĄ, neuropedagogiem, wykładowcą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu.

Osiągnięcia szkół, które wykorzystują hybrydową edukację - Stories of success from the protagonist schools about their forays into blended learning - YouTube

Blog Danuty Sterny - entuzjastki i promotorki systemu oceniania kształtującego.