Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Jak Ważne, Tym Jak and more!

Licz się ze słowami czyli o tym, jak ważne jest to, co mówimy | Zwrotnica

tzw. twarde kompetencje, czyli takie, który można zmierzyć za pomocą testów, nie przyniosą żadnego pożytku, jeśli nie będą towarzyszyć im te miękkie, których zmierzyć za pomocą testu nie sposób

Powszechne narzekanie nauczycieli na uczniów, że nie chce im się uczyć - może mieć źródło w stosowaniu niewłaściwych technik komunikowania się. Nie bez znaczenia są też stosowane metody uczenia - pewne style po prostu nie odpowiadają preferencjom uczniów. Jak zatem motywować uczniów do uczenia się? W tym e-poradniku spróbowaliśmy zebrać najlepsze strategie. Więcej: https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/65-o-motywowaniu-do-uczenia-sie-i-pracy-nad-soba-poradnik-dla-nauczyciela.html

Bardzo ważne – o tym nie powie Wam lekarz! Ratuj się kto może! - Wolna Polska - Wiadomości

Neurony w szkolnej ławce · Marzena Żylińska · Instytut Obywatelski

Tutoring w szkole: słowem i czynem · Jarosław Traczyński · Instytut Obywatelski

Osiągnięcia szkół, które wykorzystują hybrydową edukację - Stories of success from the protagonist schools about their forays into blended learning - YouTube