Explore Mosques, Istanbul and more!

Yeni Câmii Arka Cephe

Yeni Câmii Arka Cephe

Yavaşça Şahin Mehmed Ali Paşa Câmii, Mercan Yokuşu'ndan aşağı inerken sağ köşede yer alan camidir. Câmi' kitâbesinde Fâtih Sultan Mehmed Hân'ın gemilerini karadan yürütüp denize indirten paşa şeklinde yazmaktadır

Yavaşça Şahin Mehmed Ali Paşa Câmii, Mercan Yokuşu'ndan aşağı inerken sağ köşede yer alan camidir. Câmi' kitâbesinde Fâtih Sultan Mehmed Hân'ın gemilerini karadan yürütüp denize indirten paşa şeklinde yazmaktadır

Âhi Ahmed Çelebi Câmii ve Çeşmesi; Câmi', Eminönü Sahili'nde Yemiş İskelesi bölgesinde bulunmaktadır.

Âhi Ahmed Çelebi Câmii ve Çeşmesi; Câmi', Eminönü Sahili'nde Yemiş İskelesi bölgesinde bulunmaktadır.

Sokollu Mehmed Paşa Câmii ve Çeşmesi; câmi' Unkapanı Köprüsü'nün hemen yanı başında bulunmaktadır.

Sokollu Mehmed Paşa Câmii ve Çeşmesi; câmi' Unkapanı Köprüsü'nün hemen yanı başında bulunmaktadır.

Sokullu Mehmet Paşa Camii

Sokullu Mehmet Paşa Camii

burada istanbul var: İstanbul'un En Eski Dini Yapısı: İmrahor Camii

burada istanbul var: İstanbul'un En Eski Dini Yapısı: İmrahor Camii

Rüstem Paşa Câmii; Hacı Halil Mescidi'nin bulunduğu yere Sultân Süleymân Hân'ın Sadrâzamı ve dâmâdı Rüstem Paşa tarafından 1560 yılında yaptırılmıştır. Câmi'; han, çeşme, dükkânlar ile külliye tarzında Mi'mâr Sinân'a inşâ ettirilmiştir. Câmi' dikdörtgen planlı ve fevkânî tarzda inşâ olunmuştur. Dört fil ayağı ve sütunlar üzerine oturtulmuş ana kubbe etrafında yarım kubbeler bulunur. Câmi iznik çinilerinin en güzel eserlerini sergilemektedir. Son cemâ'at bölümü beş küçük kubbe ile örtülüdür…

Rüstem Paşa Câmii; Hacı Halil Mescidi'nin bulunduğu yere Sultân Süleymân Hân'ın Sadrâzamı ve dâmâdı Rüstem Paşa tarafından 1560 yılında yaptırılmıştır. Câmi'; han, çeşme, dükkânlar ile külliye tarzında Mi'mâr Sinân'a inşâ ettirilmiştir. Câmi' dikdörtgen planlı ve fevkânî tarzda inşâ olunmuştur. Dört fil ayağı ve sütunlar üzerine oturtulmuş ana kubbe etrafında yarım kubbeler bulunur. Câmi iznik çinilerinin en güzel eserlerini sergilemektedir. Son cemâ'at bölümü beş küçük kubbe ile örtülüdür…

Tevkifiye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda ve sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II.Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir.  Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de Sultan II.Mahmut’un tuğrası

Tevkifiye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Akıntı Burnu’nda, sahil yolunda ve sahile cepheli, 1832-1838 yıllarında Sultan II.Mahmut tarafından oğlu Şehzade Tevfik adına inşa ettirmiştir. Deniz tarafından avluya açılan iki kapısı vardır. Bu kapıların üzerindeki kitabelere göre caminin inşasına 1832’de başlanmış,1838’de tamamlanmıştır. Her iki kapıdaki kitabeler üzerinde bulunan yazılar Yesarizade Mustafa İzzet’e ait olup, her iki kitabede de Sultan II.Mahmut’un tuğrası

Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii (1920'li yıllar) istanbul

Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii (1920'li yıllar) istanbul

Pinterest
Search