Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

การ์ดเรลหรือ Guard Rail เป็นแผ่นการ์ดเรลราวเหล็กลูกฟูกขนาดหนา 2.5 มิลลิเมตร มาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม เช่น เป้าติดการ์ดเรล

การเชื่อมเสาหน้าแปลนสำหรับติดตั้งราวกันอันตราย

การ์ดเรล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) - http://www.siamtraffic.org/195/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%a5-%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94

ป้ายบังคับ Regulatory sign ป้ายจราจร Traffic sign ใช้สำหรับบังคับผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เป้าติดการ์ดเรลแบบสี่เหลี่ยมคางหมู ติดสติ๊กเกอร์ EG 1 หน้า Delineators

แผ่นปลายการ์ดเรลหรือ End Rail ใช้สำหรับติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์การ์ดเรลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยที่แผ่นโค้งปิดข้างจะป้องกันความแหลมคมของแผ่นการ์ดเรล

Guardrail installation at Motorway

คุณสมบัติของน๊อตสั้น หรือสกรูสั้น ขนาด 16 x 30 มิลลิเมตร จำหน่ายเป็นชุดพร้อมแหวน

ป้าย 5 ส. เครื่องหมายเสริม ป้ายเสริม SUPPLEMENTARY SIGN

ราวกันอันตรายติดตั้งที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณ 6,200 เมตร