Explore Html and more!

AİHM, OHAL KHK'larıyla ihraç edilen öğretmene 'OHAL Komisyonu'na başvur' dedi - İleri Haber

AİHM, OHAL KHK'larıyla ihraç edilen öğretmene 'OHAL Komisyonu'na başvur' dedi - İleri Haber

HUKUK GENEL KURULU KARARI İLKELERİ 1- Aile konutu üzerinde “MALİK OLMAYAN EŞİN AÇIK RIZASI ALINMADAN” malik eş tarafından yapılan işlem (satış, ipotek vs) GEÇERSİZDİR.  2- Tapu kaydı üzerinde "AİLE KONUTU ŞERHİNİN BULUNMAMASININ" bir önemi yoktur.  3- İşlem tarafı üçüncü kişinin "İYİ NİYETİ KORUNMAZ"

HUKUK GENEL KURULU KARARI İLKELERİ 1- Aile konutu üzerinde “MALİK OLMAYAN EŞİN AÇIK RIZASI ALINMADAN” malik eş tarafından yapılan işlem (satış, ipotek vs) GEÇERSİZDİR. 2- Tapu kaydı üzerinde "AİLE KONUTU ŞERHİNİN BULUNMAMASININ" bir önemi yoktur. 3- İşlem tarafı üçüncü kişinin "İYİ NİYETİ KORUNMAZ"

Yargıtay: Dilekçeyi almamak suç

Yargıtay: Dilekçeyi almamak suç

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Adil yargılanma hakkı çiğneniyor, AYM ve AİHM'e binlerce başvuru gidecek - Gündem - T24

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: Adil yargılanma hakkı çiğneniyor, AYM ve AİHM'e binlerce başvuru gidecek - Gündem - T24

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan “11 Eylül” terör saldırılarının ardından Birleşik Krallık tarafından Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykır... Devlet, bir felakete ilişkin tedbir almak için felaketin meydana gelmesini beklememelidir. Ulusal yetkili makamlar, tehdidi mevcut bilgiler ışığında değerlendirme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu hususta, yürütme organı ve Parlamentonun kararına ağırlık verilmelidir. Ayrıca, tehlikeli bir durumun mevcut olduğuna dair…

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan “11 Eylül” terör saldırılarının ardından Birleşik Krallık tarafından Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykır... Devlet, bir felakete ilişkin tedbir almak için felaketin meydana gelmesini beklememelidir. Ulusal yetkili makamlar, tehdidi mevcut bilgiler ışığında değerlendirme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu hususta, yürütme organı ve Parlamentonun kararına ağırlık verilmelidir. Ayrıca, tehlikeli bir durumun mevcut olduğuna dair…

Mahkeme kararında 11 Temmuz 2007 tarihli mektubun üzerinde okunduğuna dair mühür bulunduğuna dikkat çekti. Kararda bu uygulamanın AİHS’in özel hayata saygı gösterilmesini ön geren 8. maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

Mahkeme kararında 11 Temmuz 2007 tarihli mektubun üzerinde okunduğuna dair mühür bulunduğuna dikkat çekti. Kararda bu uygulamanın AİHS’in özel hayata saygı gösterilmesini ön geren 8. maddesini ihlal ettiği vurgulandı.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ BAŞKAN ADAYLARI ELEŞTİRİSİ

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ BAŞKAN ADAYLARI ELEŞTİRİSİ

Torun Center iş cinayeti davasında mağdur ailelerin avukatları, 10 işçinin ölümünde asli sorumluluğu bulunanları dahi ‘tespit edemeyen’ bilirkişi rapo...

Torun Center iş cinayeti davasında mağdur ailelerin avukatları, 10 işçinin ölümünde asli sorumluluğu bulunanları dahi ‘tespit edemeyen’ bilirkişi rapo...

Avukatlar Duruşma, Vatandaş Karar Bekliyor Ama Hakim Yok!

Avukatlar Duruşma, Vatandaş Karar Bekliyor Ama Hakim Yok!

Pinterest
Search