Explore Camps and more!

במחנה העקורים  רידנבורג פנינה זינגר

במחנה העקורים רידנבורג פנינה זינגר

חתונת אבי אהרון גפן ואמי סבינה גפן - 1929

חתונת אבי אהרון גפן ואמי סבינה גפן - 1929

אהרון בזרועות אימו במחנה טמפלהוף

אהרון בזרועות אימו במחנה טמפלהוף

משפחת לוין במחנה לנדסברג

משפחת לוין במחנה לנדסברג

אהרן וסבינה גפן במחנה טמפלהוף

אהרן וסבינה גפן במחנה טמפלהוף

אהרון גפן (ויינלגר) במחנה טמפלהוף

אהרון גפן (ויינלגר) במחנה טמפלהוף

מחנה עקורים Schwarzenborn

מחנה עקורים Schwarzenborn

שוש הבר מחנה עקורים פוקינג

שוש הבר מחנה עקורים פוקינג

אסתר מלכה ברגר ופיה קרמולובסקי במחנה פריצלר

אסתר מלכה ברגר ופיה קרמולובסקי במחנה פריצלר

מרי עם מפקד ביתר במחנה בקפריסין

מרי עם מפקד ביתר במחנה בקפריסין

Pinterest
Search