Explore these ideas and much more!

Explore related topics

akşemseddin eserleri --Nûriye Hall-i Müşkilât Makamât-ı Evliyâ Kitabü't Tıb Maddetü'l-Hayat

akşemseddin eserleri --Nûriye Hall-i Müşkilât Makamât-ı Evliyâ Kitabü't Tıb Maddetü'l-Hayat

Molla Lütfi (? - 1495)Molla Lütfi, çevresindeki devlet erkânına ve bilginlere latife yaparak onları eleştirdiğinden, çoğu kimse tarafından sevilmezdi. Fatih Sultan Mehmet’le bile iki arkadaş gibi şakalaşırdı. Kendisini çekemeyen bazı kimselerin, dinsizlik suçlamaları nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve Sultan Beyazıd döneminde idam edildi. Ölümü üzerine pek çok kimse yas tutmuş, tarihler düşmüş ve şehit sayılmıştı.

Molla Lütfi (? - 1495)Molla Lütfi, çevresindeki devlet erkânına ve bilginlere latife yaparak onları eleştirdiğinden, çoğu kimse tarafından sevilmezdi. Fatih Sultan Mehmet’le bile iki arkadaş gibi şakalaşırdı. Kendisini çekemeyen bazı kimselerin, dinsizlik suçlamaları nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve Sultan Beyazıd döneminde idam edildi. Ölümü üzerine pek çok kimse yas tutmuş, tarihler düşmüş ve şehit sayılmıştı.

Farabi, Psikoloji ve metafizik üzerine kitapları büyük ölçüde kendi çalışmalarını yansıtmaktadır. Aynı zamanda müzik üzerine de Müzik Kitabı(Kitab’ül-Musika) başlıklı bir kitap yazmıştır. Müzik sanatı ve bilimi üzerine büyük bir uzman idi ve müzik notaları bilgisine katkıları yanında, birkaç müzik enstrümanı da icat etti.

Farabi, Psikoloji ve metafizik üzerine kitapları büyük ölçüde kendi çalışmalarını yansıtmaktadır. Aynı zamanda müzik üzerine de Müzik Kitabı(Kitab’ül-Musika) başlıklı bir kitap yazmıştır. Müzik sanatı ve bilimi üzerine büyük bir uzman idi ve müzik notaları bilgisine katkıları yanında, birkaç müzik enstrümanı da icat etti.

Hulusi Behçet (1889 - 1948) Dr. Hulusi Behçet'in 1948 yılında vefatı üzerine kürsü başkanlığına 1949'da Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı atanmıştır.

Hulusi Behçet (1889 - 1948) Dr. Hulusi Behçet'in 1948 yılında vefatı üzerine kürsü başkanlığına 1949'da Ord. Prof. Dr. Cevat Kerim İncedayı atanmıştır.

Ahmed Cevdet Paşa(1822-1895)Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şairdir. Mecelle’yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağadır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli olduğu gibi, pek de çalışkandı.

Ahmed Cevdet Paşa(1822-1895)Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şairdir. Mecelle’yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağadır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan zeki ve kabiliyetli olduğu gibi, pek de çalışkandı.

Mu'is al ahrar fi daqa'iq al ashcar (The Free Man's Companion to the Subtleties of Poems) of Jajarmi, Ilkhanid period (1206–1353), a.h. 741/A.D. 1340–41 Iran, Isfahan Ink, opaque watercolor, and gold on paper page: 7 1/2 x 5 in. (19.1 x 12.7 cm) Rogers Fund, 1919 (19.68.1)

Mu'is al ahrar fi daqa'iq al ashcar (The Free Man's Companion to the Subtleties of Poems) of Jajarmi, Ilkhanid period (1206–1353), a.h. 741/A.D. 1340–41 Iran, Isfahan Ink, opaque watercolor, and gold on paper page: 7 1/2 x 5 in. (19.1 x 12.7 cm) Rogers Fund, 1919 (19.68.1)

"The Feast of Sada", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp | Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) | Painting attributed to Sultan Muhammad (active first half 16th century) | Tabriz, Iran, ca. 1525

"The Feast of Sada", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp | Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) | Painting attributed to Sultan Muhammad (active first half 16th century) | Tabriz, Iran, ca. 1525

Album of Persian and Indian calligraphy and paintings, Saʿdī presents a book of his poems, Walters Manuscript W.668, fol.37a

Album of Persian and Indian calligraphy and paintings, Saʿdī presents a book of his poems, Walters Manuscript W.668, fol.37a

برگ مصور از کتاب تشریح بدن منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی،1384 میلادی The arterial figure, shown frontally with the internal organs from MANSUR'S ANATOMY, authored by the Persian scholar and physician, Mansur ibn Ilyas (ca. 1370-1423). The figure is shown frontally, with extensive Persian captions describing the muscles. Ca. 15th or early 16th-century.

برگ مصور از کتاب تشریح بدن منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس شیرازی،1384 میلادی The arterial figure, shown frontally with the internal organs from MANSUR'S ANATOMY, authored by the Persian scholar and physician, Mansur ibn Ilyas (ca. 1370-1423). The figure is shown frontally, with extensive Persian captions describing the muscles. Ca. 15th or early 16th-century.

"Design on Each Side for Waterwheel Worked by Donkey Power", Folio from a Book of the Knowledge of Ingenious Mechanical Devices by al-Jazari Abu'l Izz Isma'il al-Jazari (1136–1206)

"Design on Each Side for Waterwheel Worked by Donkey Power", Folio from a Book of the Knowledge of Ingenious Mechanical Devices by al-Jazari Abu'l Izz Isma'il al-Jazari (1136–1206)

Pinterest
Search