Explore Colors, Green and more!

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó tancat amb garita: Vagó de mercaderies tancat amb garita de color gris fosc. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies.  Vagón cerrado con garita: Vagón de mercancías cerrado con garita de color gris oscuro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Vagó tancat amb garita: Vagó de mercaderies tancat amb garita de color gris fosc. Té una porta central corredissa als laterals per pujar i baixar mercaderies. Vagón cerrado con garita: Vagón de mercancías cerrado con garita de color gris oscuro. Tiene una puerta central corredera en los laterales para subir y bajar mercancías.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Ténder 130 de la SNCF: Tènder de la SNCF de color verd amb franges vermelles. A més la part dels topalls també és vermella. La part superior és molt detallada. Ténder 130 de la SNCF: Ténder de la SNCF de color verde con franjas rojas. Además la parte de los topes también es roja. La parte superior es muy detallada.

Cotxe d'acompanyament: Maqueta de Cotxe d'acompanyament de color marró i sostre platejat amb compartiment de "Cap de tren" sobre-elevat. Té una petita xemeneia. Coche de acompañamiento: Maqueta de coche de acompañamiento de color marrón y techo plateado con compartimiento de "Cabeza de tren" sobre-elevado. Tiene una pequeña chimenea.

Cotxe d'acompanyament: Maqueta de Cotxe d'acompanyament de color marró i sostre platejat amb compartiment de "Cap de tren" sobre-elevat. Té una petita xemeneia. Coche de acompañamiento: Maqueta de coche de acompañamiento de color marrón y techo plateado con compartimiento de "Cabeza de tren" sobre-elevado. Tiene una pequeña chimenea.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Vagó plataforma vora baixa DB: Vagó plataforma vora baixa pel transport de mercaderies pesades de la Deustche Bundesbahn (DB) és de vora baixa i d'eixos amb rodes per ontínua. Vagón plataforma borde bajo DB: Vagón plataforma borde bajo para el transporte de mercancías pesadas de la Deustche Bundesbah (DB), es de borde bajo y de ejes con rueda para continuar.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Vagó mercaderies tipus tancat: Vagó mercaderies tipus tancat Central Pacific, de color gris clar amb el sostre grana i detalls vermells a les finestres i les inscripcions. Té una porta central de color negre a cada lateral per pujar la càrrega. Vagón mercadería tipo cerrado: Vagón mercancía tipo cierre Central Pacific, de color gris claro con el techo granate y detalles rojos en las ventanillas y en las inscripciones.

Vagó mercaderies tipus tancat: Vagó mercaderies tipus tancat Central Pacific, de color gris clar amb el sostre grana i detalls vermells a les finestres i les inscripcions. Té una porta central de color negre a cada lateral per pujar la càrrega. Vagón mercadería tipo cerrado: Vagón mercancía tipo cierre Central Pacific, de color gris claro con el techo granate y detalles rojos en las ventanillas y en las inscripciones.

Locomotora de vapor amb Tènder de la companyia SNCF: Maqueta d'una locomotora de vapor de la SNCF amb tènder de color verd fosc. Rodatge tipus 1-5-0, els radis de les rodes són en color platejat. Locomotora de vapor con Ténder de la compañía SNCF: Maqueta de una locomotora de vapor de la SNCF con ténder de color verde oscuro. Rodaje tipo 1-5-0, los radios de las ruedas son en color plateado.

Locomotora de vapor amb Tènder de la companyia SNCF: Maqueta d'una locomotora de vapor de la SNCF amb tènder de color verd fosc. Rodatge tipus 1-5-0, els radis de les rodes són en color platejat. Locomotora de vapor con Ténder de la compañía SNCF: Maqueta de una locomotora de vapor de la SNCF con ténder de color verde oscuro. Rodaje tipo 1-5-0, los radios de las ruedas son en color plateado.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Furgó mercaderies Cabouse 1435: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa numerat 1435 dels anys 60. És de color grana amb sostre negre. Furgón de mercancías Cabouse 1435: Furgón de cola de mercancías tipo Cabouse con caja numertat 1435 dels anys 60. Es de color granate con techo negro.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Vagó mercaderies tipus obert: Vagó mercaderies tipus obert de color marró amb inscripcions blanques. Vagón de mercancías tipo abierto: Vagón de mercancías tipo abierto de color marrón con inscripciones blancas.

Pinterest
Search