Explore Fa, Texts and more!

Explore related topics

12 d'abril de 2015, 15:00. El vaig trobar a casa, es tracta del prospecte d'un medicament anomenat Augmentine. L'autor és una empresa farmacèutica i va dirigit als consumidors d'aquest medicament. Es tracta d'un text especialitzat, ja que conté molta terminologia mèdica, oracions llargues i tracta un tema especialitzat. Error: Hi ha algunes parts mal redactades. Encert: ben estructurat, bon ús de l'ortotipografia que fa veure clar els diferents apartats.

12 d'abril de 2015, 15:00. El vaig trobar a casa, es tracta del prospecte d'un medicament anomenat Augmentine. L'autor és una empresa farmacèutica i va dirigit als consumidors d'aquest medicament. Es tracta d'un text especialitzat, ja que conté molta terminologia mèdica, oracions llargues i tracta un tema especialitzat. Error: Hi ha algunes parts mal redactades. Encert: ben estructurat, bon ús de l'ortotipografia que fa veure clar els diferents apartats.

Barcelona 15 d'abril 20:00, text extret de la revista VICE. Dirigida a qualsevol persona interessada en les noves tendències. És un text especialitzat perquè conté terminologia relacionada amb moda i amb el món dels blogs, on hi ha mols neologismes. Com encert: és original i es llegeix ràpid. Com error: hi ha grups de paraules, que en cas que no coneguis la revista des de fa temps "miami vice", no entens, i la composició del text dificulta la lectura.

Barcelona 15 d'abril 20:00, text extret de la revista VICE. Dirigida a qualsevol persona interessada en les noves tendències. És un text especialitzat perquè conté terminologia relacionada amb moda i amb el món dels blogs, on hi ha mols neologismes. Com encert: és original i es llegeix ràpid. Com error: hi ha grups de paraules, que en cas que no coneguis la revista des de fa temps "miami vice", no entens, i la composició del text dificulta la lectura.

13 d'abril a les 20:45 h. Pàgina 47 del manual de Normativa Aeuronàutica per Tripulants de Cabina de Passatgers que vaig haver d'estudiar fa 5 anys. S'anomenen els diferents tipus de delictes aeronàutics, utilitzant termes propis del camp legislatiu. ENCERT: Els termes emprats són, en general, fàcils d'entendre i es presenten de forma molt clara

13 d'abril a les 20:45 h. Pàgina 47 del manual de Normativa Aeuronàutica per Tripulants de Cabina de Passatgers que vaig haver d'estudiar fa 5 anys. S'anomenen els diferents tipus de delictes aeronàutics, utilitzant termes propis del camp legislatiu. ENCERT: Els termes emprats són, en general, fàcils d'entendre i es presenten de forma molt clara

14/04/2015 16:35 Pàgina publicitària del diari 20 minutos trobat a l'aula 007 mentre feia classe de Tecnologies de la Parla. L'empresa Phone House fa promoció d'unes ofertes als lectors que llegeixin aquest diari. Encert: l'oferta es cridanera. Errors: té termes especialitzats que no qualsevol podria comprendre; falta més descripció del que s'està ofertant; la redacció no està gens acurada.

14/04/2015 16:35 Pàgina publicitària del diari 20 minutos trobat a l'aula 007 mentre feia classe de Tecnologies de la Parla. L'empresa Phone House fa promoció d'unes ofertes als lectors que llegeixin aquest diari. Encert: l'oferta es cridanera. Errors: té termes especialitzats que no qualsevol podria comprendre; falta més descripció del que s'està ofertant; la redacció no està gens acurada.

A casa 17/04/2015. 11.20 h. “Spray recuperador” de Mercadona. Dirigit a un públic molt ample, a totes les persones que comprin el producte. Apareix terminologia als ingredients. ERROR: la lletra dels ingredients és molt petita i la font escollida fa difícil la lectura. A més, com és transparent, és encara més difícil de llegir depenent de la llum.

A casa 17/04/2015. 11.20 h. “Spray recuperador” de Mercadona. Dirigit a un públic molt ample, a totes les persones que comprin el producte. Apareix terminologia als ingredients. ERROR: la lletra dels ingredients és molt petita i la font escollida fa difícil la lectura. A més, com és transparent, és encara més difícil de llegir depenent de la llum.

14/04/2015 - 21.00 h. Document d'acceptació dels certificats d'identitat pública del DNI electrònic / Document de la Direcció General de la Policia que informa els nous usuaris del DNI electrònic de les condicions d'ús i d'altres aspectes d'aquest certificat, amb termes tècnics que el converteixen en un text especialitzat. ENCERT: fa servir caixa alta i negreta per destacar títols i termes importants. ERROR: el text es fa molt pesat i és difícil de llegir. Només està en castellà.

14/04/2015 - 21.00 h. Document d'acceptació dels certificats d'identitat pública del DNI electrònic / Document de la Direcció General de la Policia que informa els nous usuaris del DNI electrònic de les condicions d'ús i d'altres aspectes d'aquest certificat, amb termes tècnics que el converteixen en un text especialitzat. ENCERT: fa servir caixa alta i negreta per destacar títols i termes importants. ERROR: el text es fa molt pesat i és difícil de llegir. Només està en castellà.

Hospital de Mataró, 17/04/2015. En aquest text es mostra un fragment d'un article sobre un bacteri. Està escrit per un especialista i es dirigeix a altres especialistes, per tant, fa servir la terminologia pròpia de l'àmbit. ENCERT: La informació que dóna és molt completa. ERROR: El fet que estigui redactat en anglès pot dificultar la comprensió d'aquest article a algunes persones que no coneguin prou l'idioma.

Hospital de Mataró, 17/04/2015. En aquest text es mostra un fragment d'un article sobre un bacteri. Està escrit per un especialista i es dirigeix a altres especialistes, per tant, fa servir la terminologia pròpia de l'àmbit. ENCERT: La informació que dóna és molt completa. ERROR: El fet que estigui redactat en anglès pot dificultar la comprensió d'aquest article a algunes persones que no coneguin prou l'idioma.

RedEsp_Científic15 Lloc: Barcelona (14/04/2015 a les 09:15) És un prospecte del medicament "Cinfatós expectorante", per tant podem afirmar que es tracta d'un text amb un alt grau de densitat terminològica. Encert: Està ben estructurat per apartats fàcils d'entendre. Error: L'alt grau de densitat terminològica fa difícil que un usuari pugui entendre què hi diu.

RedEsp_Científic15 Lloc: Barcelona (14/04/2015 a les 09:15) És un prospecte del medicament "Cinfatós expectorante", per tant podem afirmar que es tracta d'un text amb un alt grau de densitat terminològica. Encert: Està ben estructurat per apartats fàcils d'entendre. Error: L'alt grau de densitat terminològica fa difícil que un usuari pugui entendre què hi diu.

Pinterest
Search