Explore these ideas and much more!

به رمزی گفتم این معنی به مفهوم شود آن را که باشد عقل معلوم

به رمزی گفتم این معنی به مفهوم شود آن را که باشد عقل معلوم

Iranian Poem,Beautiful Text,Persian Poem,Calligraphy

Favorite Quotes,Farsi

حافظ// از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر...یادگاری که در این گنبد دوار بماند

حافظ// از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر...یادگاری که در این گنبد دوار بماند

۔۔۔

۔۔۔

‌علیرضا بدیع ●  قرآن به سر گرفتم و گفتم: سلام عشق! یعنی به جز حریم تو بر من حرام عشق ترسم که در سماع شوم از دعای دست آن جا که قبله گاه تو باشی، امام: عشق! با خون وضو بگیر و دو رکعت غزل بخوان آن دم که اذن می دهد از روی بام عشق از رکعت نخست در افتاده ام به شک در سجده کفر گفته ام و در قیام عشق سی پاره ی حضور مرا چله بست شو قرآن به سر بگیر و بگو: والسلام عشق! + #علیرضا_بدیع

‌علیرضا بدیع ● قرآن به سر گرفتم و گفتم: سلام عشق! یعنی به جز حریم تو بر من حرام عشق ترسم که در سماع شوم از دعای دست آن جا که قبله گاه تو باشی، امام: عشق! با خون وضو بگیر و دو رکعت غزل بخوان آن دم که اذن می دهد از روی بام عشق از رکعت نخست در افتاده ام به شک در سجده کفر گفته ام و در قیام عشق سی پاره ی حضور مرا چله بست شو قرآن به سر بگیر و بگو: والسلام عشق! + #علیرضا_بدیع

...

...

Pinterest
Search