Explore Jun Ki My, Lee Jun Ki and more!

Lee Jun Ki Tweets Adorable Daddy-Daughter Pictures from the Set of Two Weeks | A Koala's Playground

Lee Jun Ki Tweets Adorable Daddy-Daughter Pictures from the Set of Two Weeks | A Koala's Playground

Nam Sang Mi in Talks for Joseon Gunman Reuniting with Lee Jun Ki From Time Between Dog and Wolf | A Koala's Playground

Nam Sang Mi in Talks for Joseon Gunman Reuniting with Lee Jun Ki From Time Between Dog and Wolf | A Koala's Playground

Công ty quản lý của Lee Jun Ki đã gửi thông báo tới người hâm mộ trong ngày hôm nay 4/4: “Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin quen biết khi làm việc chung trong một dự án điện ảnh vào năm 2014. Và trước đây, tin đồn về việc hai người là tình nhân từng được đề cập, nhưng thời điểm đó, họ chỉ là bạn bè....  http://cogiao.us/2017/04/04/my-nam-lee-joon-gi-dang-ho-hen/

Công ty quản lý của Lee Jun Ki đã gửi thông báo tới người hâm mộ trong ngày hôm nay 4/4: “Lee Jun Ki và Jeon Hye Bin quen biết khi làm việc chung trong một dự án điện ảnh vào năm 2014. Và trước đây, tin đồn về việc hai người là tình nhân từng được đề cập, nhưng thời điểm đó, họ chỉ là bạn bè.... http://cogiao.us/2017/04/04/my-nam-lee-joon-gi-dang-ho-hen/

Pinterest
Search