Explore Tržišta Rada, Tržište Rada Bih and more!

Kategorije poslova na koje se poslotražioce najviše prijavljuju. Podaci Posao.ba godišnje analize tržišta rada BiH za 2015. godinu.

Kategorije poslova na koje se poslotražioce najviše prijavljuju. Podaci Posao.ba godišnje analize tržišta rada BiH za 2015. godinu.

Tokom 2014. godine 36.3% od ukupnog broja objavljenih oglasa na Posao.ba, odnosilo se na poslove iz oblasti Komercijale i Prodaje. Prema rezultatima Posao.ba godišnje analize tržišta rada, ovo su bila najtraženija zanimanja u pomenutim oblastima.

Tokom 2014. godine 36.3% od ukupnog broja objavljenih oglasa na Posao.ba, odnosilo se na poslove iz oblasti Komercijale i Prodaje. Prema rezultatima Posao.ba godišnje analize tržišta rada, ovo su bila najtraženija zanimanja u pomenutim oblastima.

Pregled 10 najtraženijih kategorija poslova na portalu Posao.ba tokom 2015. godine.

Pregled 10 najtraženijih kategorija poslova na portalu Posao.ba tokom 2015. godine.

U kategoriji poslova Ugostiteljstvo, ova tri zanimanja su bila najtraženija na tržištu rada BiH tokom 2014. godine.

U kategoriji poslova Ugostiteljstvo, ova tri zanimanja su bila najtraženija na tržištu rada BiH tokom 2014. godine.

Ovo su bila najtraženija zanimanja na tržištu BiH u oblasti sektora proizvodnje tokom 2014. godine.

Ovo su bila najtraženija zanimanja na tržištu BiH u oblasti sektora proizvodnje tokom 2014. godine.

Pregled rezultata Posao.ba godišnje analize tržišta rada BiH za 2014. godinu.

Pregled rezultata Posao.ba godišnje analize tržišta rada BiH za 2014. godinu.

Pregled najtraženije stručne spreme i ponude poslova prema gradovima u BiH tokom 2014. godine.

Pregled najtraženije stručne spreme i ponude poslova prema gradovima u BiH tokom 2014. godine.

Lista od 10 najtraženijih vještina  koje su poslodavci navodili u oglasima za posao tokom 2014. godine, te pregled vještina koje poslotražioci najčešće navode u svojim biografijama.

Lista od 10 najtraženijih vještina koje su poslodavci navodili u oglasima za posao tokom 2014. godine, te pregled vještina koje poslotražioci najčešće navode u svojim biografijama.

Pregled trendova ponude i potražnje poslova na portalu Posao.ba tokom 2014. godine.

Pregled trendova ponude i potražnje poslova na portalu Posao.ba tokom 2014. godine.

Pinterest
Search