Explore Slotte and more!

Lungholm Slot, Lolland - Har tidligere været kaldt Olstrupgaard, under hvilket navn den nævnes første gang i 1450. Fra 1639 har den været kendt under navnet Lungholm. Hovedbygningen er opført i 1853-1856 ved L. A. Winstrup, ombygget i 1906 ved H.C. Glahn og igen ombygget i 1953.

Lungholm Slot, Lolland - Har tidligere været kaldt Olstrupgaard, under hvilket navn den nævnes første gang i 1450. Fra 1639 har den været kendt under navnet Lungholm. Hovedbygningen er opført i 1853-1856 ved L. A. Winstrup, ombygget i 1906 ved H.C. Glahn og igen ombygget i 1953.

Aalholm Slot, Lolland - Aalholm er en gammel sædegård, den ældste på Lolland, den nævnes første gang i 1329. Hovedbygningen er opført i 1300-1581 og ombygget i bl.a. 1768 og ved Hans J. Holm og Gotfred Tvede i 1889.

Aalholm Slot, Lolland - Aalholm er en gammel sædegård, den ældste på Lolland, den nævnes første gang i 1329. Hovedbygningen er opført i 1300-1581 og ombygget i bl.a. 1768 og ved Hans J. Holm og Gotfred Tvede i 1889.

Næsbyholm Gods, Sjælland -  Hovedbygningen er opført i 1585 ved Hans van Steenwinckel den ældre og ombygget i 1861 ved Christian Hansen. Den er nedbrændt i 1932 og genopført ved G.B. Hagen – og igen delvist nedbrændt i 1947 og genopbygget ved Ole Hagen.

Næsbyholm Gods, Sjælland - Hovedbygningen er opført i 1585 ved Hans van Steenwinckel den ældre og ombygget i 1861 ved Christian Hansen. Den er nedbrændt i 1932 og genopført ved G.B. Hagen – og igen delvist nedbrændt i 1947 og genopbygget ved Ole Hagen.

Gammel Estrup, Djurs, Jylland - Gammel Estrup nævnes første gang i 1340 som en borg kaldet Essendrup, men den blev ødelagt i 1359. Der er ved arkæologiske udgravninger konstateret bygningsrester fra 1300-tallet, men de ældste dele af den nuværende bygning stammer fra ca. 1490. Bygherren var den stridbare Lave Brock, der nok havde brug for en fæstning i sine kampe med sine rivaler, slægten Rosenkrantz på Bjørnholm.

Gammel Estrup, Djurs, Jylland - Gammel Estrup nævnes første gang i 1340 som en borg kaldet Essendrup, men den blev ødelagt i 1359. Der er ved arkæologiske udgravninger konstateret bygningsrester fra 1300-tallet, men de ældste dele af den nuværende bygning stammer fra ca. 1490. Bygherren var den stridbare Lave Brock, der nok havde brug for en fæstning i sine kampe med sine rivaler, slægten Rosenkrantz på Bjørnholm.

Villestrup Slot, Jylland -  Hovedbygningen er opført i 1538-1542, ombygget i 1757 og igen i 1812-1819.

Villestrup Slot, Jylland - Hovedbygningen er opført i 1538-1542, ombygget i 1757 og igen i 1812-1819.

Boller Slot, Jylland - Boller er en gammel sædegård som nævnes 1350, da Otte Limbek skriver sig til Boller. Hovedbygningen er opført i 1550-1588, ombygget i 1759 og er igen ombygget til Rekonvalescenshjem i 1931-1932.

Boller Slot, Jylland - Boller er en gammel sædegård som nævnes 1350, da Otte Limbek skriver sig til Boller. Hovedbygningen er opført i 1550-1588, ombygget i 1759 og er igen ombygget til Rekonvalescenshjem i 1931-1932.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn.  Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn. Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Engestofte - Engestofte er en gammel kongsgård, som nævnes første gang i 1459. Gården ligger i Sakskøbing Kommune. Hovedbygningen er opført i 1805-1807 og ombygget i 1889. Den blev fredet i 1918.

Engestofte - Engestofte er en gammel kongsgård, som nævnes første gang i 1459. Gården ligger i Sakskøbing Kommune. Hovedbygningen er opført i 1805-1807 og ombygget i 1889. Den blev fredet i 1918.

Kokkedal Slot, Sjælland - Slottet har sin oprindelse som fæstegård under Hirschholm Slot. I 1746 blev det udskilt og overdraget til gehejmeråd Christian August von Berckentin, der lod landstedet ("Landhaus Cockedahl") opføre som sommerbolig. Slottet blev tegnet af Johann Gottfried Rosenberg og var oprindeligt kun i én etage med mansardtag.

Kokkedal Slot, Sjælland - Slottet har sin oprindelse som fæstegård under Hirschholm Slot. I 1746 blev det udskilt og overdraget til gehejmeråd Christian August von Berckentin, der lod landstedet ("Landhaus Cockedahl") opføre som sommerbolig. Slottet blev tegnet af Johann Gottfried Rosenberg og var oprindeligt kun i én etage med mansardtag.

Kalø Slot - Borgen på Kalø har været så godt som umulig at indtage. Bare det at komme uset over dæmningen har været meget svært. Der har formentlig også været en form for bevogtning eller spærring på dæmningen, men det er dog ikke arkæologisk bevist. Her efter skulle man forcere forborgsområdet, der med tiden også blev befæstet yderligere med våde voldgrave og volde. Ingen af disse forhindringer har kunnet holde seriøse angribere ude, men det har givet borgens forsvarere tid.

Kalø Slot - Borgen på Kalø har været så godt som umulig at indtage. Bare det at komme uset over dæmningen har været meget svært. Der har formentlig også været en form for bevogtning eller spærring på dæmningen, men det er dog ikke arkæologisk bevist. Her efter skulle man forcere forborgsområdet, der med tiden også blev befæstet yderligere med våde voldgrave og volde. Ingen af disse forhindringer har kunnet holde seriøse angribere ude, men det har givet borgens forsvarere tid.

Pinterest
Search