Explore 1906 Ved, Lungholm Slot and more!

Lungholm Slot, Lolland - Har tidligere været kaldt Olstrupgaard, under hvilket navn den nævnes første gang i 1450. Fra 1639 har den været kendt under navnet Lungholm. Hovedbygningen er opført i 1853-1856 ved L. A. Winstrup, ombygget i 1906 ved H.C. Glahn og igen ombygget i 1953.

Lungholm Slot, Lolland - Har tidligere været kaldt Olstrupgaard, under hvilket navn den nævnes første gang i 1450. Fra 1639 har den været kendt under navnet Lungholm. Hovedbygningen er opført i 1853-1856 ved L. A. Winstrup, ombygget i 1906 ved H.C. Glahn og igen ombygget i 1953.

Fredensborg Slot, Nordsjælland - Fredensborg Slot har særstatus blandt de danske slotte som regentparrets mest benyttede residens efter Amalienborg. Slottet er et barokslot fra 1700-tallet, og det danner ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien. Den tilhørende slotshave er et af Danmarks største historiske haveanlæg.

Fredensborg Slot, Nordsjælland - Fredensborg Slot har særstatus blandt de danske slotte som regentparrets mest benyttede residens efter Amalienborg. Slottet er et barokslot fra 1700-tallet, og det danner ofte rammen om større officielle statsbesøg og familiebegivenheder i kongefamilien. Den tilhørende slotshave er et af Danmarks største historiske haveanlæg.

Aalholm Slot, Lolland - Aalholm er en gammel sædegård, den ældste på Lolland, den nævnes første gang i 1329. Hovedbygningen er opført i 1300-1581 og ombygget i bl.a. 1768 og ved Hans J. Holm og Gotfred Tvede i 1889.

Aalholm Slot, Lolland - Aalholm er en gammel sædegård, den ældste på Lolland, den nævnes første gang i 1329. Hovedbygningen er opført i 1300-1581 og ombygget i bl.a. 1768 og ved Hans J. Holm og Gotfred Tvede i 1889.

Rugård, Djurs, Jylland - Navnet nævnes første gang i 1183. Den har oprindeligt ligget i landsbyen Rosmus, og hørte indtil reformationen under Øm Kloster. Den nuværende hovedbygning ved Nørresø er opført omkring 1580-1590 af Hans Arenfeldt. Rugård er nok mest kendt for hekseprocesserne i 1680'erne under Jørgen Arenfeldt, kendt som Heksejægeren på Rugård.

Rugård, Djurs, Jylland - Navnet nævnes første gang i 1183. Den har oprindeligt ligget i landsbyen Rosmus, og hørte indtil reformationen under Øm Kloster. Den nuværende hovedbygning ved Nørresø er opført omkring 1580-1590 af Hans Arenfeldt. Rugård er nok mest kendt for hekseprocesserne i 1680'erne under Jørgen Arenfeldt, kendt som Heksejægeren på Rugård.

Næsbyholm Gods, Sjælland -  Hovedbygningen er opført i 1585 ved Hans van Steenwinckel den ældre og ombygget i 1861 ved Christian Hansen. Den er nedbrændt i 1932 og genopført ved G.B. Hagen – og igen delvist nedbrændt i 1947 og genopbygget ved Ole Hagen.

Næsbyholm Gods, Sjælland - Hovedbygningen er opført i 1585 ved Hans van Steenwinckel den ældre og ombygget i 1861 ved Christian Hansen. Den er nedbrændt i 1932 og genopført ved G.B. Hagen – og igen delvist nedbrændt i 1947 og genopbygget ved Ole Hagen.

Gammel Estrup, Djurs, Jylland - Gammel Estrup nævnes første gang i 1340 som en borg kaldet Essendrup, men den blev ødelagt i 1359. Der er ved arkæologiske udgravninger konstateret bygningsrester fra 1300-tallet, men de ældste dele af den nuværende bygning stammer fra ca. 1490. Bygherren var den stridbare Lave Brock, der nok havde brug for en fæstning i sine kampe med sine rivaler, slægten Rosenkrantz på Bjørnholm.

Gammel Estrup, Djurs, Jylland - Gammel Estrup nævnes første gang i 1340 som en borg kaldet Essendrup, men den blev ødelagt i 1359. Der er ved arkæologiske udgravninger konstateret bygningsrester fra 1300-tallet, men de ældste dele af den nuværende bygning stammer fra ca. 1490. Bygherren var den stridbare Lave Brock, der nok havde brug for en fæstning i sine kampe med sine rivaler, slægten Rosenkrantz på Bjørnholm.

Villestrup Slot, Jylland -  Hovedbygningen er opført i 1538-1542, ombygget i 1757 og igen i 1812-1819.

Villestrup Slot, Jylland - Hovedbygningen er opført i 1538-1542, ombygget i 1757 og igen i 1812-1819.

Boller Slot, Jylland - Boller er en gammel sædegård som nævnes 1350, da Otte Limbek skriver sig til Boller. Hovedbygningen er opført i 1550-1588, ombygget i 1759 og er igen ombygget til Rekonvalescenshjem i 1931-1932.

Boller Slot, Jylland - Boller er en gammel sædegård som nævnes 1350, da Otte Limbek skriver sig til Boller. Hovedbygningen er opført i 1550-1588, ombygget i 1759 og er igen ombygget til Rekonvalescenshjem i 1931-1932.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn.  Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Rosenfeldt, Sjælland - Rosenfeldt er bygget i 1774 af Reinhard Iselin, som en hovedgård. Hovedbygningen er opført i 1868-1870 ved H.S. Sibbern og ombygget i 1882 ved H.C. Glahn. Arkitekten Christian Joseph Zuber opførte det endnu eksisterende ladegårdanlæg i klassicistisk stil 1776-77.

Pinterest
Search