Explore Do Kyung Soo, Exo and more!

Do Kyung Soo,Exo

83ff31e0aa9752dcf6c92c5c35434f0e.jpg (500×750)

83ff31e0aa9752dcf6c92c5c35434f0e.jpg (500×750)

♡ ϻʏ ☼ ,ϻʏ☽ ɑɴd ɑʟʟ ϻʏ ✰'s ♡@leenahoran for more EXO!!!

♡ ϻʏ ☼ ,ϻʏ☽ ɑɴd ɑʟʟ ϻʏ ✰'s ♡@leenahoran for more EXO!!!

Do you have to be like 'this' ? Do Kyungsoo pleathe !~

Do you have to be like 'this' ? Do Kyungsoo pleathe !~

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

D.O. (Do Kyung Soo) - Comunidad - Google+

Pinterest
Search