Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Monarches Of Poland, Poland Before Russia and more!

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy. Polska około 1041 roku Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec.

Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079-1102. Młodszy syn Kazimierza I Odnowiciela i jego żony Dobroniegi. Władzę objął po wygnaniu brata, Bolesława Szczodrego. Zmienił kierunek polskiej polityki: zawarł sojusz z Czechami i wznowił uległość wobec cesarstwa, wyrażoną odrzuceniem starań o koronę królewską. Dążył, wraz z wojewodą Sieciechem, do wzmocnienia autorytetu monarchy.

Boleslaw V Wstydliwy - Bolesław V the Chaste, the Shy or the Bashful (Polish: Bolesław Wstydliwy) (21 June 1226 – 7 December 1279) was Duke of Sandomierz in Lesser Poland from 1232 and High Duke of Poland from 1243 until his death.

Martin van Meytens the Younger (Swedish, 1695–1770). Count Giacomo Durazzo (1717–1794) in the Guise of a Huntsman with His Wife (Ernestine Aloisia Ungnad von Weissenwolff, 1732–1794), probably early 1760s.

Netherlandish artist, Antonis Mor (Antonio Moro van Dashorst 1517-1577) - Portrait of the Wife of Jean Lecocq. 1559. Staatliche Museen Kassel, Schloss Wilhelmshöhe.

William Marshal at a joust unhorses Baldwin Guisnes. From the Historia Major of Matthew Paris, Cambridge, Corpus Christi College Library, vol 2, p. 85.