Explore Ca Ngợi, Inside and more!

Ca Ngợi,Inside,Thầm Ra,Syria,Aircraft

Tuy nhiên chính nhờ khoảng trống này mà các trực thăng Mi-28 loại bỏ được điểm yếu chí tử nhất của trực thăng chiến đấu Apache AH-64 của Mỹ. Với khoang "hành khách" 3 chỗ ngồi này trực thăng Mi-28 có thể thực hiện các nhiệm vụ rải biệt kích, hay sơ tán, giải cứu binh lính dưới mặt đất mà không cần đến sự hỗ trợ từ các trực thăng vận tải chuyên biệt như chiếc Apache.

Tuy nhiên chính nhờ khoảng trống này mà các trực thăng Mi-28 loại bỏ được điểm yếu chí tử nhất của trực thăng chiến đấu Apache AH-64 của Mỹ. Với khoang "hành khách" 3 chỗ ngồi này trực thăng Mi-28 có thể thực hiện các nhiệm vụ rải biệt kích, hay sơ tán, giải cứu binh lính dưới mặt đất mà không cần đến sự hỗ trợ từ các trực thăng vận tải chuyên biệt như chiếc Apache.

Airbus giới thiệu nguyên mẫu máy bay điện 2 chỗ E-Fan 2.0, năm 2050 có bản dân dụng 100 chỗ ngồi

Airbus giới thiệu nguyên mẫu máy bay điện 2 chỗ E-Fan 2.0, năm 2050 có bản dân dụng 100 chỗ ngồi

jj

Fighter Jet6678,Fighter Squadron,Test Pilot,Ii Pilot,Girls Pilots,Women Pilots,Major Olivia,Olivia D'abo,Olivia Elliott

gazingskywardtv: “This Day in Aviation History November 18th 1978 First flight of the McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. The McDonnell Douglas (now Boeing) F/A-18 Hornet is a twin-engine supersonic, all-weather carrier-capable multirole combat jet,...

gazingskywardtv: “This Day in Aviation History November 18th 1978 First flight of the McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. The McDonnell Douglas (now Boeing) F/A-18 Hornet is a twin-engine supersonic, all-weather carrier-capable multirole combat jet,...

Pinterest
Search