Explore App Store, Trainers and more!

Explore related topics

دفتري by App Trainers

دفتري by App Trainers

קצב למידה אישי: בעזרת אפליקציה זו ניתן לחזק את התלמיד בכימות המספרים, הגרסה החינמית אומנם קצת מוגבלת באפשרויות והמשחק יחזור על עצמו אבל זה מעולה אפילו לתרגול קצר. באפליקציה משחקים אשר דורשים לכמת את מספרים למשל- כתוב על המשאית את הספרה 4 ואז התלמיד צריך להעמיס על המשאית 4 בנות יענה על ידי גרירתן עם האצבע דבר המסייע גם לשיפור המיומנות המוטורית. בסוף רצף שלושת המשחקים הילד יוכל לבחור מתנה ומפעם לפעם למלא את האקווריום שלו במתנות שיזכה. כתבה: מעיין בן עזרא.

קצב למידה אישי: בעזרת אפליקציה זו ניתן לחזק את התלמיד בכימות המספרים, הגרסה החינמית אומנם קצת מוגבלת באפשרויות והמשחק יחזור על עצמו אבל זה מעולה אפילו לתרגול קצר. באפליקציה משחקים אשר דורשים לכמת את מספרים למשל- כתוב על המשאית את הספרה 4 ואז התלמיד צריך להעמיס על המשאית 4 בנות יענה על ידי גרירתן עם האצבע דבר המסייע גם לשיפור המיומנות המוטורית. בסוף רצף שלושת המשחקים הילד יוכל לבחור מתנה ומפעם לפעם למלא את האקווריום שלו במתנות שיזכה. כתבה: מעיין בן עזרא.

קצב למידה אישי: אפליקציה המדמה מרתון, מקנה חזרה על חלק גדול מחומר הלימוד בכיתה א׳ כגון: חיבור עד 10, חיבור עם שבירת עשרת, חיסור, מניה עד 10 ועד 20 ותרגילי שרשרת.  מעולה לתלמיד שיש לו פער בחומר ולא בקצב הכיתתי. כתבה: מעיין בן עזרא.

קצב למידה אישי: אפליקציה המדמה מרתון, מקנה חזרה על חלק גדול מחומר הלימוד בכיתה א׳ כגון: חיבור עד 10, חיבור עם שבירת עשרת, חיסור, מניה עד 10 ועד 20 ותרגילי שרשרת. מעולה לתלמיד שיש לו פער בחומר ולא בקצב הכיתתי. כתבה: מעיין בן עזרא.

סגנון למידה: קיימים תלמידים רבים אשר מתקשים בלמידת נושא השבר ואצל רבים מהם הפתרון הוא המוחשיות, כשאנו מדמים להם את השבר לפיצה לפעמים יותר קל להבין, אך קיימים תלמידים שהלמידה החזותית אצלם חזקה יותר ובעזרת האפליקציה הם יכולים לראות את השבר ולהבין את מהותו. כתבה: מעיין בן עזרא.

סגנון למידה: קיימים תלמידים רבים אשר מתקשים בלמידת נושא השבר ואצל רבים מהם הפתרון הוא המוחשיות, כשאנו מדמים להם את השבר לפיצה לפעמים יותר קל להבין, אך קיימים תלמידים שהלמידה החזותית אצלם חזקה יותר ובעזרת האפליקציה הם יכולים לראות את השבר ולהבין את מהותו. כתבה: מעיין בן עזרא.

סגנון למידה: בכיתה חשוב מאוד לגוון בדרכי ההוראה ובאמצעות אפליקצייה זו ניתן להעלות תמונה מסוימת ולצייר או לכתוב עליה מה שנרצה.  בכיתה המורה יכול להשתמש באפליקציה למשל בשיעור פרטני ולהעלות תמונה של דף עבודה כך שהתלמיד יוכל לענות על השאלות באייפד במקום בדרך הרגילה עם דף ועיפרון. כתבה: מעיין בן עזרא.

סגנון למידה: בכיתה חשוב מאוד לגוון בדרכי ההוראה ובאמצעות אפליקצייה זו ניתן להעלות תמונה מסוימת ולצייר או לכתוב עליה מה שנרצה. בכיתה המורה יכול להשתמש באפליקציה למשל בשיעור פרטני ולהעלות תמונה של דף עבודה כך שהתלמיד יוכל לענות על השאלות באייפד במקום בדרך הרגילה עם דף ועיפרון. כתבה: מעיין בן עזרא.

חכמוני מאיית by ZigZapps

חכמוני מאיית by ZigZapps

#AppyReview by Sharon Turriff @appymall Lulu in Australia. An excellent interactive and informative book for children to learn about life in Australia. On her travels around Australia Lulu comes across some famous Australian landmarks, Australian animals & fauna, and Indigenous Australians with music from our land including the Didgeridoo. There are Australian animal noises throughout the book so it really is a wonderful story that tell

#AppyReview by Sharon Turriff @appymall Lulu in Australia. An excellent interactive and informative book for children to learn about life in Australia. On her travels around Australia Lulu comes across some famous Australian landmarks, Australian animals & fauna, and Indigenous Australians with music from our land including the Didgeridoo. There are Australian animal noises throughout the book so it really is a wonderful story that tell

Penultimate by Evernote

Penultimate by Evernote

Pinterest
Search