Explore App Store, Trainers and more!

Explore related topics

دفتري by App Trainers

دفتري by App Trainers

קצב למידה אישי: בעזרת אפליקציה זו ניתן לחזק את התלמיד בכימות המספרים, הגרסה החינמית אומנם קצת מוגבלת באפשרויות והמשחק יחזור על עצמו אבל זה מעולה אפילו לתרגול קצר. באפליקציה משחקים אשר דורשים לכמת את מספרים למשל- כתוב על המשאית את הספרה 4 ואז התלמיד צריך להעמיס על המשאית 4 בנות יענה על ידי גרירתן עם האצבע דבר המסייע גם לשיפור המיומנות המוטורית. בסוף רצף שלושת המשחקים הילד יוכל לבחור מתנה ומפעם לפעם למלא את האקווריום שלו במתנות שיזכה. כתבה: מעיין בן עזרא.

קצב למידה אישי: בעזרת אפליקציה זו ניתן לחזק את התלמיד בכימות המספרים, הגרסה החינמית אומנם קצת מוגבלת באפשרויות והמשחק יחזור על עצמו אבל זה מעולה אפילו לתרגול קצר. באפליקציה משחקים אשר דורשים לכמת את מספרים למשל- כתוב על המשאית את הספרה 4 ואז התלמיד צריך להעמיס על המשאית 4 בנות יענה על ידי גרירתן עם האצבע דבר המסייע גם לשיפור המיומנות המוטורית. בסוף רצף שלושת המשחקים הילד יוכל לבחור מתנה ומפעם לפעם למלא את האקווריום שלו במתנות שיזכה. כתבה: מעיין בן עזרא.

Kids Maths Dots (Dinosaur) - Connect To The Dot Puzzle + Kid Mathematics: Addition, Subtraction by A+ Kids Apps & Educational Games, LLC

Kids Maths Dots (Dinosaur) - Connect To The Dot Puzzle + Kid Mathematics: Addition, Subtraction by A+ Kids Apps & Educational Games, LLC

Easy Arabic App Paid (تعليم لأطفال  اللغة العربية) by Quran Touch

Easy Arabic App Paid (تعليم لأطفال اللغة العربية) by Quran Touch

חכמוני מאיית by ZigZapps

חכמוני מאיית by ZigZapps

מיומנויות מוטוריות: אפליקציה התורמת לפיתוח המוטוריקה בעזרת הרכבת פאזל באייפד, יש צורך בגרירת החלק עם האצבע למקום המתאים בפאזל. כתבה: מעיין בן עזרא.

מיומנויות מוטוריות: אפליקציה התורמת לפיתוח המוטוריקה בעזרת הרכבת פאזל באייפד, יש צורך בגרירת החלק עם האצבע למקום המתאים בפאזל. כתבה: מעיין בן עזרא.

SlideShark Presentation App by Brainshark, Inc.

SlideShark Presentation App by Brainshark, Inc.

מיומנויות חברתיות: כולכם וודאי מכירים את הסקייפ אך כאן מצאתי שימוש מעולה באפליקציה זו עבור התלמידים, התלמידים יכולים להשתמש באפליקציה גם מהבית ולדבר הסקייפ עם חבריהם תוך כדי הכנת שיעורי בית ולשתף בידע.  בנוסף המורות יכולות לעשות שיעורים לקבוצות קטנות ובין הקבוצות לנהל שיחת סקייפ. למשל, שתי מורות בשיעור פרטני יכולות להפעיל את הסקייפ ולנהל שיחה בין שתי הקבוצות כך למשל קבוצה א מעבירה ידע חדש שלמדה לקבוצה ב ולהפך. כתבה: מעיין בן עזרא.

מיומנויות חברתיות: כולכם וודאי מכירים את הסקייפ אך כאן מצאתי שימוש מעולה באפליקציה זו עבור התלמידים, התלמידים יכולים להשתמש באפליקציה גם מהבית ולדבר הסקייפ עם חבריהם תוך כדי הכנת שיעורי בית ולשתף בידע. בנוסף המורות יכולות לעשות שיעורים לקבוצות קטנות ובין הקבוצות לנהל שיחת סקייפ. למשל, שתי מורות בשיעור פרטני יכולות להפעיל את הסקייפ ולנהל שיחה בין שתי הקבוצות כך למשל קבוצה א מעבירה ידע חדש שלמדה לקבוצה ב ולהפך. כתבה: מעיין בן עזרא.

צרכים אישיים: אפליקצייה מעולה ליצירת תרשימים, שימושי ללמידה לקראת מבחן או סיכום נושא כמשימה להכין מפת מושגים. כתבה: מעיין בן עזרא

צרכים אישיים: אפליקצייה מעולה ליצירת תרשימים, שימושי ללמידה לקראת מבחן או סיכום נושא כמשימה להכין מפת מושגים. כתבה: מעיין בן עזרא

Pinterest
Search