Explore Glamorous Botan, Charming Nagoya and more!

Explore related topics

This is a charming Nagoya obi with glamorous 'botan' (peony) pattern, which is woven.

This is a charming Nagoya obi with glamorous 'botan' (peony) pattern, which is woven.

Silver Wave Navy Obi ~Ichiroya: Kimono Flea Market

Silver Wave Navy Obi ~Ichiroya: Kimono Flea Market

This is a Nagoya obi with design of harmonious flowers, such as 'botan'(peony), which is woven.

This is a Nagoya obi with design of harmonious flowers, such as 'botan'(peony), which is woven.

This is a charming Nagoya obi with grass and flower pattern, which is woven.

This is a charming Nagoya obi with grass and flower pattern, which is woven.

This is a graceful vintage Nagoya obi with seasonal flower pattern such as 'Kiku'(chrysanthemum) and 'Botan'(peony), which is woven.

This is a graceful vintage Nagoya obi with seasonal flower pattern such as 'Kiku'(chrysanthemum) and 'Botan'(peony), which is woven.

This is a cute vintage Nagoya obi with 'Botan'(peony), 'Kiku'(chrysanthemum) and colorful kusudama(flowers ball) of botan(peony) design, which is woven.

This is a cute vintage Nagoya obi with 'Botan'(peony), 'Kiku'(chrysanthemum) and colorful kusudama(flowers ball) of botan(peony) design, which is woven.

Pinterest
Search