Explore Givenchy, Mc Queen and more!

Explore related topics

Alexander McQueen Collection: "The Widows of Culloden" (Fall - RTW - 2006)

Alexander McQueen Collection: "The Widows of Culloden" (Fall - RTW - 2006)

Alexander McQueen Spring 1998. Những bộ thiết kế của ông mang tính trừu tượng cao. Không hổ danh là nhà thiết kế thiên tài của thế kỷ 20

Alexander McQueen Spring 1998. Những bộ thiết kế của ông mang tính trừu tượng cao. Không hổ danh là nhà thiết kế thiên tài của thế kỷ 20

Pinterest
Search