Pinterest
Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Phan Tây Hồ, Quận Phú Nhuận, DT 4x15m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14656/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-phan-tay-ho-quan-phu-nhuan-dt-4x15m-1-tr6et5-1-lung-2-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Phan Tây Hồ, Quận Phú Nhuận, DT 4x15m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14656/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-phan-tay-ho-quan-phu-nhuan-dt-4x15m-1-tr6et5-1-lung-2-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, DT 13×3,5m, 1 trệt, 1 lầu, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/16730/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-doan-van-bo-quan-4-dt-13x35m-1-tret-1-lau-gia-15-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Đoàn Văn Bơ, Quận 4, DT 13×3,5m, 1 trệt, 1 lầu, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/16730/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-doan-van-bo-quan-4-dt-13x35m-1-tret-1-lau-gia-15-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Ngô Quyền, Quận 10, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu, giá 45 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11858/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-ngo-quyen-quan-10-dt-4x20m-1-tret-3-lau-gia-45-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Ngô Quyền, Quận 10, DT 4x20m, 1 trệt, 3 lầu, giá 45 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11858/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-ngo-quyen-quan-10-dt-4x20m-1-tret-3-lau-gia-45-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Nguyễn Trãi, Quận 1, DT 6x20m, 1 trệt, 1 lửng, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13992/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-nguyen-trai-quan-1-dt-6x20m-1-tret-1-lung-gia-40-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Nguyễn Trãi, Quận 1, DT 6x20m, 1 trệt, 1 lửng, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13992/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-nguyen-trai-quan-1-dt-6x20m-1-tret-1-lung-gia-40-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, DT 10x11m, 1 trệt, 1 lầu, giá 1.500USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15582/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-huynh-van-banh-quan-phu-nhuan-dt-10x11m-1-tr6t5-1-lau-gia-1-500usd

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận, DT 10x11m, 1 trệt, 1 lầu, giá 1.500USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15582/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-huynh-van-banh-quan-phu-nhuan-dt-10x11m-1-tr6t5-1-lau-gia-1-500usd

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Quốc lộ 13 – Quận Bình Thạnh, DT 4x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 16 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14716/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-quoc-lo-13-quan-binh-thanh-dt-4x25m-1-tret-2-lau-gia-16-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Quốc lộ 13 – Quận Bình Thạnh, DT 4x25m, 1 trệt, 2 lầu, giá 16 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14716/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-quoc-lo-13-quan-binh-thanh-dt-4x25m-1-tret-2-lau-gia-16-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 60m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13784/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-60m2-1-tret-3-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 60m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13784/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-60m2-1-tret-3-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Trương Công Định, Quận Tân Bình, DT 4x20m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 38 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15566/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-truong-cong-dinh-quan-tan-binh-dt-4x20m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-38-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Trương Công Định, Quận Tân Bình, DT 4x20m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 38 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15566/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-truong-cong-dinh-quan-tan-binh-dt-4x20m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-38-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, 2 mặt tiền đường Ca Văn Thỉnh, Quận Tân Bình, TPHCM, DT 6x13m, 1 trệt, 3 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10621/cho-thue-nha-nguyen-can-2-mat-tien-duong-ca-van-thinh-quan-tan-binh-tphcm-dt-6x13m-1-tret-3-lau-gia-25-trieu#.VpNrZ7Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, 2 mặt tiền đường Ca Văn Thỉnh, Quận Tân Bình, TPHCM, DT 6x13m, 1 trệt, 3 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10621/cho-thue-nha-nguyen-can-2-mat-tien-duong-ca-van-thinh-quan-tan-binh-tphcm-dt-6x13m-1-tret-3-lau-gia-25-trieu#.VpNrZ7Z97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm xe hơi đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM, DT 6x12m, 1 trệt, 2 lầu, giá 1.500USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11345/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-xe-hoi-duong-nguyen-dinh-chieu-quan-3-tphcm-dt-6x12m-1-tret-2-lau-gia-1-500usd

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm xe hơi đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM, DT 6x12m, 1 trệt, 2 lầu, giá 1.500USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11345/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-xe-hoi-duong-nguyen-dinh-chieu-quan-3-tphcm-dt-6x12m-1-tret-2-lau-gia-1-500usd

Nhà cho thuê nguyên căn, đường số 31E, Quận 2, DTSD 300m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13194/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-31e-quan-2-dtsd-300m2-1-tret-3-lau-gia-23-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường số 31E, Quận 2, DTSD 300m2, 1 trệt, 3 lầu, giá 23 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13194/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-31e-quan-2-dtsd-300m2-1-tret-3-lau-gia-23-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, DT 4x26m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/%3Fp%3D14741

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Cộng Hòa, Quận Tân Bình, DT 4x26m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/%3Fp%3D14741

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Bến Vân Đồn, Quận 4, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 50 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15380/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-ban-van-don-quan-4-dt-4x17m-1-tret-3-lau-gia-50-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Bến Vân Đồn, Quận 4, DT 4x17m, 1 trệt, 3 lầu, giá 50 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15380/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-ban-van-don-quan-4-dt-4x17m-1-tret-3-lau-gia-50-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Thạch Thị Thanh, Quận 1, DT 54m2, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13315/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-thach-thi-thanh-quan-1-dt-54m2-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, hẻm đường Thạch Thị Thanh, Quận 1, DT 54m2, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13315/nha-cho-thue-nguyen-can-hem-duong-thach-thi-thanh-quan-1-dt-54m2-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn đường Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh, DT 4,5x18m, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13552/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-nguyen-cuu-van-quan-binh-thanh-dt-45x18m-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn đường Nguyễn Cửu Vân, Quận Bình Thạnh, DT 4,5x18m, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13552/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-nguyen-cuu-van-quan-binh-thanh-dt-45x18m-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, DT 10x13m, 1 trệt, 2 lầu, giá 26 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17521/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nguyen-thi-dinh-quan-2-dt-10x13m-1-tret-2-lau-gia-26-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nguyễn Thị Định, Quận 2, DT 10x13m, 1 trệt, 2 lầu, giá 26 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17521/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nguyen-thi-dinh-quan-2-dt-10x13m-1-tret-2-lau-gia-26-trieu