Explore Lungs, Ladder and more!

Explore related topics

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 4x21m, 1 trệt, 1 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14520/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-4x21m-1-tret-1-lau-gia-40-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 4x21m, 1 trệt, 1 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14520/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-4x21m-1-tret-1-lau-gia-40-trieu

Mặt bằng cho thuê đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 11x12m, giá 75 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17338/mat-bang-cho-thue-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-11x12m-gia-75-trieu

Mặt bằng cho thuê đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 11x12m, giá 75 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17338/mat-bang-cho-thue-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-11x12m-gia-75-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Huỳnh Đình Hai, Quận Bình Thạnh, DT 200m2, nhà trệt, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20894/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-huynh-dinh-hai-quan-binh-thanh-dt-200m2-nha-tret-gia-35-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường Huỳnh Đình Hai, Quận Bình Thạnh, DT 200m2, nhà trệt, giá 35 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/20894/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-huynh-dinh-hai-quan-binh-thanh-dt-200m2-nha-tret-gia-35-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 6x12m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15050/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-6x12m-1-tret-3-lau-gia-40-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Ba Tháng Hai, Quận 10, DT 6x12m, 1 trệt, 3 lầu, giá 40 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/15050/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-ba-thang-hai-quan-10-dt-6x12m-1-tret-3-lau-gia-40-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, DT 5x13m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng, giá 1.100 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21475/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-dt-5x13m-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-gia-1-100-usd

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, DT 5x13m, 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu, sân thượng, giá 1.100 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21475/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-xo-viet-nghe-tinh-quan-binh-thanh-dt-5x13m-1-tret-1-lung-2-lau-san-thuong-gia-1-100-usd

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1, DT 6,55×13,5m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 7.000 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21321/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nam-ki-khoi-nghia-quan-1-dt-655x135m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-7-000-usd

Nhà nguyên căn cho thuê đường Nam Kì Khởi Nghĩa, Quận 1, DT 6,55×13,5m, 1 trệt, 1 lửng, 3 lầu, giá 7.000 USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/21321/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-nam-ki-khoi-nghia-quan-1-dt-655x135m-1-tret-1-lung-3-lau-gia-7-000-usd

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường An Dương Vương, Quận 5, TDT 400m2, 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, giá 50 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/19511/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-duong-vuong-quan-binh-thanh-tdt-400m2-1-tret-3-lau-san-thuong-gia-50-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường An Dương Vương, Quận 5, TDT 400m2, 1 trệt, 3 lầu, sân thượng, giá 50 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/19511/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-duong-vuong-quan-binh-thanh-tdt-400m2-1-tret-3-lau-san-thuong-gia-50-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Điện Biên Phủ, DT 8x22m, 1 trệt, 1 lầu, giá 3.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10943/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-dien-bien-phu-dt-8x22m-1-tret-1-lau-gia-3000usd#.VuMMbPkrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Điện Biên Phủ, DT 8x22m, 1 trệt, 1 lầu, giá 3.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/10943/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-dien-bien-phu-dt-8x22m-1-tret-1-lau-gia-3000usd#.VuMMbPkrLIU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x28m, 1 trệt, 3 lầu, giá 6.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11302/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x28m-1-tret-3-lau-gia-6-000usd

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ba Tháng Hai, Quận 10, TPHCM, DT 4x28m, 1 trệt, 3 lầu, giá 6.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11302/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ba-thang-hai-quan-10-tphcm-dt-4x28m-1-tret-3-lau-gia-6-000usd

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ngô Quyền, Quận 5, TPHCM, TDT 455m2, 1 trệt, 4 lầu, giá 55 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10642/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ngo-quyen-quan-5-tphcm-tdt-455m2-1-tret-4-lau-gia-55-trieu#.VpYOELZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường Ngô Quyền, Quận 5, TPHCM, TDT 455m2, 1 trệt, 4 lầu, giá 55 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10642/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-ngo-quyen-quan-5-tphcm-tdt-455m2-1-tret-4-lau-gia-55-trieu#.VpYOELZ97IU

Pinterest
Search