Explore these ideas and much more!

Explore related topics

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường An Phú, Quận 2, TPHCM, DT 7,5x11m, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11622/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-phu-quan-2-tphcm-dt-75x11m-gia-22-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, mặt tiền đường An Phú, Quận 2, TPHCM, DT 7,5x11m, giá 22 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/11622/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-duong-phu-quan-2-tphcm-dt-75x11m-gia-22-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn đường số 8 – Thảo Điền, Quận 2, DTKV 290m2, nhà đúc, giá 24 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13165/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-8-thao-dien-quan-2-dtkv-290m2-nha-duc-gia-24-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn đường số 8 – Thảo Điền, Quận 2, DTKV 290m2, nhà đúc, giá 24 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13165/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-8-thao-dien-quan-2-dtkv-290m2-nha-duc-gia-24-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê đường số 10, Quận 2, DT 5x17m, 1 trệt, 1 lầu, giá 1.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/16461/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-10-quan-2-dt-5x17m-1-tret-1-lau-gia-1-000usd

Nhà nguyên căn cho thuê đường số 10, Quận 2, DT 5x17m, 1 trệt, 1 lầu, giá 1.000USD http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/16461/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-10-quan-2-dt-5x17m-1-tret-1-lau-gia-1-000usd

Đất trống mặt tiền đường cho thuê đường số 29, Quận 2, DT 13x100m, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17428/dat-trong-mat-tien-duong-cho-thue-duong-29-quan-2-dt-13x100m-gia-25-trieu

Đất trống mặt tiền đường cho thuê đường số 29, Quận 2, DT 13x100m, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/17428/dat-trong-mat-tien-duong-cho-thue-duong-29-quan-2-dt-13x100m-gia-25-trieu

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Trương Công Định, TPHCM, DT 4x22m, 1 trệt, 2 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10543/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-truong-cong-dinh-tphcm-dt-4x22m-1-tret-2-lau-gia-25-trieu#.VoJR5LZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Trương Công Định, TPHCM, DT 4x22m, 1 trệt, 2 lầu, giá 25 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10543/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-truong-cong-dinh-tphcm-dt-4x22m-1-tret-2-lau-gia-25-trieu#.VoJR5LZ97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TPHCM, DT 40m2, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10730/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-nguyen-kiem-quan-phu-nhuan-tphcm-dt-40m2-gia-15-trieu#.VqXmlpp97IU

Cho thuê nhà nguyên căn, trong hẻm đường Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, TPHCM, DT 40m2, giá 15 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10730/cho-thue-nha-nguyen-can-trong-hem-duong-nguyen-kiem-quan-phu-nhuan-tphcm-dt-40m2-gia-15-trieu#.VqXmlpp97IU

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Võ Văn Kiệt, Quận 5, DT 10x12m, 1 trệt, 7 lầu, giá 80 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13214/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-vo-van-kiet-quan-5-dt-10x12m-1-tret-7-lau-gia-80-trieu

Nhà cho thuê nguyên căn, đường Võ Văn Kiệt, Quận 5, DT 10x12m, 1 trệt, 7 lầu, giá 80 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/13214/nha-cho-thue-nguyen-can-duong-vo-van-kiet-quan-5-dt-10x12m-1-tret-7-lau-gia-80-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Thiên Phước, Quận Tân Bình, DT 3,8x14m, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14672/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-thien-phuoc-quan-tan-binh-dt-38x14m-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, đường Thiên Phước, Quận Tân Bình, DT 3,8x14m, 1 trệt, 2 lầu, giá 17 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14672/nha-nguyen-can-cho-thue-duong-thien-phuoc-quan-tan-binh-dt-38x14m-1-tret-2-lau-gia-17-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Đất Thánh, Quận Tân Bình, DT 6x12m, 1 trệt, 1 lầu, giá 16 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14818/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-dat-thanh-quan-tan-binh-dt-6x12m-1-tret-1-lau-gia-16-trieu

Nhà nguyên căn cho thuê, hẻm đường Đất Thánh, Quận Tân Bình, DT 6x12m, 1 trệt, 1 lầu, giá 16 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/cho-thue/p/14818/nha-nguyen-can-cho-thue-hem-duong-dat-thanh-quan-tan-binh-dt-6x12m-1-tret-1-lau-gia-16-trieu

Cho thuê mặt bằng, 2 mặt tiền đường Phan Bội Châu, Quận 1, TPHCM, DT 5x4m, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10768/cho-thue-mat-bang-2-mat-tien-duong-phan-boi-chau-quan-1-tphcm-dt-5x4m-gia-65-trieu#.VsQuDSCLTIU

Cho thuê mặt bằng, 2 mặt tiền đường Phan Bội Châu, Quận 1, TPHCM, DT 5x4m, giá 65 triệu http://chothuenhasaigon.net/vi/component/vnson_product/p/10768/cho-thue-mat-bang-2-mat-tien-duong-phan-boi-chau-quan-1-tphcm-dt-5x4m-gia-65-trieu#.VsQuDSCLTIU

Pinterest
Search