Explore Fetal 40, Fetal Development and more!

Explore related topics

Sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ là một điều vô cùng kỳ diệu. Trước mắt bạn là hình ảnh tinh trùng đang tiến vào trứng. Tại đây, trứng sẽ gặp được tinh trùng và bắt đầu quá trình thụ tinh.

Sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ là một điều vô cùng kỳ diệu. Trước mắt bạn là hình ảnh tinh trùng đang tiến vào trứng. Tại đây, trứng sẽ gặp được tinh trùng và bắt đầu quá trình thụ tinh.

Fetal development week by week - Photo Gallery | Baby Center | The miracle of birth is so amazing!

Fetal development week by week

Fetal development week by week - Photo Gallery | Baby Center | The miracle of birth is so amazing!

Picture of your developing baby ~ Yay...28 Weeks!!!

Picture of your developing baby ~ Yay...28 Weeks!!!

Pinterest
Search