Explore these ideas and much more!

Sveta Barbara, Trogir

Sveta Barbara, Trogir

Evangelarium Spalatense, 8. stoljeće, riznica splitske katedrale

Evangelarium Spalatense, 8. stoljeće, riznica splitske katedrale

otočić Sveti Andrija pred Rovinjom, tip križne građevine s trima apsidama, predromanika, uništeno

otočić Sveti Andrija pred Rovinjom, tip križne građevine s trima apsidama, predromanika, uništeno

Željko Rapanić Predromaničko doba u Dalmaciji

Željko Rapanić Predromaničko doba u Dalmaciji

Bazilika sv. Sofije, Dvigrad, Istra. Rana romanika

Bazilika sv. Sofije, Dvigrad, Istra. Rana romanika

Freska u crkvi sv. Foške kod Peroja

Freska u crkvi sv. Foške kod Peroja

Crkva sv Mihovila kod Stona

Crkva sv Mihovila kod Stona

Sveti Petar na Prikome u Omišu

Sveti Petar na Prikome u Omišu

sveti Lovro, Zadar

sveti Lovro, Zadar

Nalazište antičkog i srednjovjekovnog sklopa slojevit je arheološki lokalitet koji se u povijesnim izvorima naziva “ode ecclesiis pictis” ili “oslikane crkve”. Basilicae pictae, dvojne su crkve ranokršćanskog doba od kojih je jedna bila posvećena sv. Andriji, a druga sv. Ivanu, i najznačajniji su ranokršćanski lokalitet Splita koji je postojao dugo u srednjem vijeku. U njima je održan crkveni sinod na kojem su razgraničene župe i nadležnosti splitske nadbiskupije koncem 12. stoljeća.

Nalazište antičkog i srednjovjekovnog sklopa slojevit je arheološki lokalitet koji se u povijesnim izvorima naziva “ode ecclesiis pictis” ili “oslikane crkve”. Basilicae pictae, dvojne su crkve ranokršćanskog doba od kojih je jedna bila posvećena sv. Andriji, a druga sv. Ivanu, i najznačajniji su ranokršćanski lokalitet Splita koji je postojao dugo u srednjem vijeku. U njima je održan crkveni sinod na kojem su razgraničene župe i nadležnosti splitske nadbiskupije koncem 12. stoljeća.

Pinterest
Search