Hahah :) I think Nora and Ren would do something like that

Hahah :) I think Nora and Ren would do something like that

Giới tính: NữTuổi: 15Tính cách: Lạnh lùng, trầm tính, được cái tốt bụng, có chút phũ, khá gian xảoMa thuật: Băng, Linh Hồn (có cấm chế)Thân phận: Mất ký ức nên không rõ

I want Her (Underswap!Sans x Shy!Reader) - ~Chapter 12-Dragged away~

Giới tính: NữTuổi: 15Tính cách: Lạnh lùng, trầm tính, được cái tốt bụng, có chút phũ, khá gian xảoMa thuật: Băng, Linh Hồn (có cấm chế)Thân phận: Mất ký ức nên không rõ

Pinterest
Search