Explore Blog Page, Ps and more!

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge 1858.

Rydbergs kamrater på vandringen i Norge

"Den nya Grottesången" illustrerad av Tyra Kleen Ur Ord och Bild / Tionde årgången. 1901.

"Den nya Grottesången" illustrerad av Tyra Kleen Ur Ord och Bild / Tionde årgången. 1901.

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Frontespis till Viktor Rydbergs Faust-översättning (1878 års upplaga).

Frontespis till Viktor Rydbergs Faust-översättning (1878 års upplaga).

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

Nära Hedlundska kretsen och Rydberg stod den energiske, stränge, men varmhjärtade pedagogen Carl Jonas Meijerberg, en av ivrarne för vår elementarundervisnings och folkundervisnings utveckling, med vars frisinnade pedagogiska synpunkter Rydberg sympatiserade, liksom de möttes i ivern för skarpskyttesaken, som Meijerberg tog på skarpa allvaret och bland vars främste ledare han räknades.

"Den nya Grottesången" illustrerad av Tyra Kleen Ur Ord och Bild / Tionde årgången. 1901.

"Den nya Grottesången" illustrerad av Tyra Kleen Ur Ord och Bild / Tionde årgången. 1901.

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Bångsbo utanför Särö, Rydbergs hustrus familjs villa, där paret spenderade många somrar tillsammans och där Rydbergs också skrev.

Bångsbo utanför Särö, Rydbergs hustrus familjs villa, där paret spenderade många somrar tillsammans och där Rydbergs också skrev.

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Illustration till dikten "Barndomspoesin" av Hildegard Berencreutz. (1893)

Pinterest
Search