Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore African Moorish Royalty, African Royalty and more!

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Emperor Haile Selassie I = H.I.M = Rastafari "Study and examine all but choose and follow the good" Emperor Haile Selassie I

In Pakistan, African descendants are called Sheedi (Siddi)...http://blackberrycastlephotographytm.zenfolio.com/p583897559

Crown Prince Zera Yacob His Imperial Highness Prince Zera Yacob is the son of the late Crown Prince Asfaw Wossen and Crown Princess Medferiashwork Abebe. He is the current head of the Imperial Family of Ethiopia.