Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Memorial Bloemfontein, Bloemfontein Free and more!

Nadat Marthinus Theunis Steyn, gewese president van die Vrystaat, die oproep gedoen het dat ’n monument opgerig moet word ter nagedagtenis van die vroue en kinders wat in die konsentrasiekampe dood is, is in Februarie 1907 op ’n konferensie in Bloemfontein besluit om £10 000 vir die oprigting van ’n gedenknaald in te samel. Die hoogs verarmde Afrikanervolk het gereageer ondanks die geringe middele tot sy beskikking en vier jaar later was meer as die vasgestelde bedrag bymekaar.

’n Foto van die bekendstelling op 4 Januarie 1897 in Pretoria van die eerste motor in Suid-Afrika. Van links is A.E. Reno, stigter en toe redakteur van die Pretoria News, dr. W.J. Leyds, staatsekretaris van die ou Transvaalse Republiek, en John Hess, die eienaar. Die motor is aan Paul Kruger gedemonstreer—wat egter die aanbod van die hand gewys het om daarin te ry, “Nee, dankie,” het die geamuseerde Transvaalse president glo gesê, “netnou blaf ’n hond en dan skrik die ding en gooi my af!

Taalmonument, Paarl Suid-Afrika Simboliek Links van die aantrede tot die monument staan drie suile wat die Wes-Europese tale en kulture verteenwoordig – Hollands, Frans, Duits, Portugees. Op die podium is daar drie rondings, wat die invloed van die Khoi-, Nguni- en Sothotale simboliseer. Die Maleise taal en kultuur word deur ʼn muur (B) op die trapaantrede van die monument voorgestel. Die hoofsuil van die monument (E) stel die snelstygende boog van Afrikaans en sy versnellende groei voor.

'n Blokhuis. Regoor die land is strukture soortgelyk aan die een opgerig met die oog daarop om die mobiele Boere kommandos vas te keer. Uiteindelik was dit die konsentrasie kampe waar duisende vroue en kinders gesterf het wat grootliks die einde van die Boere weerstand veroorsaak het.

Coert Steynberg (beeldhouer) word die beste onthou vir die uitkap van die standbeeld van Paul Kruger, te vinde by die Krugerhek, Kruger Nasionale Park. Sy beroemdste munstukontwerp is die pronkende springbok wat eers gebruik was op die 5 sjielings, wat die 1947 besoek na suider-Afrika deur die Britse Koninklike Familie herdenk.

Die verhaal van Wolraad Woltemade is waarskeinlik ook die verhaal van ons land se eerste heldedaad. Hierdie gebeurtenis het plaasgevind 120 jaar na die stigting van die verversingstasie aan die Kaap. Die Kaap wat toe reeds bekend gestaan het as "Die Kaap van Storms" ... De Jonge Thomas, 'n Oos-Indiese skip, het op Sondag, 30 Mei 1773 in 'n hewige storm beland in Tafelbaai. Vir 'n dag en 'n nag het die storm in woede toegeneem, sodat die ankertoue later een vir een gebreek het.

Die Nederlandse Taalmonument in Burgersdorp. Die replika staan voor en die verwoeste beeld staan agter die replika. Die vrou wys met haar vinger na 'n boek (blad) en daarop staan De Overwinning der Hollandsche Taal! Hierdie monument is op 18 Januarie 1893 te Burgersdorp onthul en is 'n mylpaal in die taalgeskiedenis van die Afrikaner. Die monument staan bekend as die Eerste Taalmonument of die Nederlandse Taalmonument. Die Tweede Taalmonument of Afrikaanse Taalmonument staan in die Paarl.

Wessels familie Johannes Wessels het op 15-11-1660 van die klein gemeente HarpStede in Duitsland met die skip die Witte Olifant in die Kaap aangekom. In die Kaap is hy deur die VOC as landbouer (beesslagter) in diens geneem. In 1665 word hy vryburger en op 7 September 1702 is die plaas Westerdal, naby die huidige Durbanville deur W.A. van der Stel aan hom toegeken

J.B.M. (Barry) Hertzog is op 3 April 1866 in Wellington in die Kaapkolonie gebore, uit 'n ou Kaapse geslag van Afrikaners. Hy was die agtste kind van Johannes Albertus Munnik Hertzog en Susanna Maria Jacoba Hamman. Hy het in die regte aan die Victoria College voorloper van die Universiteit van Stellenbosch gestudeer (waar hy hom reeds geërg het aan die feit dat Engels i.p.v. Nederlands die voertaal was[1]) en daarna aan die Universiteit van Amsterdam.

Die eerste skip met Hugenote aanboord wat op 26 April 1688 in Tafelbaai aangekom het, was die Oosterland. Die ander skepe wat die grootste groep Hugenote tussen 1688 en 1689 na die Kaap gebring het, was die Borssenburg, De Schelde, die Berg China,die Zuid-Beveland en die Wapen van Alkmaar. Aanboord van die Wapen van Alkmaar, wat op 27 Julie 1688 uit Texel vertrek het en op 27 Januarie 1689 in Tafelbaai aangekom het, was daar veertig Hugenote aanboord.