Explore these ideas and much more!

پیروزی

پیروزی

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😅😂😅😂😅😂😅😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😅😃😅😃😅😃😅😃😃😆😃😆😃😆😃😆😃😆😀😂😀😂😀😂😀😂😀😂😀

🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😅😂😅😂😅😂😅😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😅😃😅😃😅😃😅😃😃😆😃😆😃😆😃😆😃😆😀😂😀😂😀😂😀😂😀😂😀

مکانیک پرسپولیس

مکانیک پرسپولیس

Perspolis

Perspolis

20 برد و 3 باخت در یک سال برای شاگردان برانکو

20 برد و 3 باخت در یک سال برای شاگردان برانکو

پرسپولیس 3 - تراکتور0؛  پرخورها 3 - پرشورها 0

پرسپولیس 3 - تراکتور0؛ پرخورها 3 - پرشورها 0

😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂

Pinterest
Search