Explore Fruit Plate, Lotus Flower and more!

Khay gốm sứ, Lotus flower cup pierced handicraft fruit plate, HA 1004 00 01, H4xD16.5, 200.000VND

Khay gốm sứ, Lotus flower cup pierced handicraft fruit plate, HA 1004 00 01, H4xD16.5, 200.000VND

Khay gốm vuốt tay, Handicreft dish, HA 1001 00 01, H4.5xD29.5, 500.000VND

Khay gốm vuốt tay, Handicreft dish, HA 1001 00 01, H4.5xD29.5, 500.000VND

Đĩa gốm sứ vuốt tay, Handicraft fruit plate, HA 1003 00 01, H4xD16.5, 160.000VND

Đĩa gốm sứ vuốt tay, Handicraft fruit plate, HA 1003 00 01, H4xD16.5, 160.000VND

Bình váy khắc lộng vẽ hoa dây xanh coban gốm vuốt tay  (pottery vase)  Mã sản phẩm: VC 0051 00 23 Giá: 1,250,000 VNĐ H30xD23cm www.gomsuyenlam.vn

Bình váy khắc lộng vẽ hoa dây xanh coban gốm vuốt tay (pottery vase) Mã sản phẩm: VC 0051 00 23 Giá: 1,250,000 VNĐ H30xD23cm www.gomsuyenlam.vn

Đĩa kê gốm vuốt tay, Strangely shaped dish holder with leg, HW 0013 00 01, D17XH3.5, 150.000 VND

Đĩa kê gốm vuốt tay, Strangely shaped dish holder with leg, HW 0013 00 01, D17XH3.5, 150.000 VND

Bình rượu gốm vuốt tay xanh coban  Mã sản phẩm: WO 0047 00 20 Giá: 250,000 VNĐ H20xD10cm www.gomsuyenlam.vn

Bình rượu gốm vuốt tay xanh coban Mã sản phẩm: WO 0047 00 20 Giá: 250,000 VNĐ H20xD10cm www.gomsuyenlam.vn

Vò tròn gốm vuốt tay chấm lỗ (pottery vase) Mã : VC 0061 00 25	; kích thước : H25xD16.5; giá: 625,000VND. www.gomsuyenlam.vn

Vò tròn gốm vuốt tay chấm lỗ (pottery vase) Mã : VC 0061 00 25 ; kích thước : H25xD16.5; giá: 625,000VND. www.gomsuyenlam.vn

Bình bong bóng khoét lỗ gốm vuốt tay (pottery vase) Mã : VC 0070 01 26	 ; kích thước : H26xD25	; giá :1,000,000VND. www.gomsuyenlam.vn

Bình bong bóng khoét lỗ gốm vuốt tay (pottery vase) Mã : VC 0070 01 26 ; kích thước : H26xD25 ; giá :1,000,000VND. www.gomsuyenlam.vn

Đĩa gốm Nhật Bản - Japan Pottery.   Hàng Xén - 411 Trường Chinh - Hà Nội. Follow us on facebook: https://www.facebook.com/hangxennn

Đĩa gốm Nhật Bản - Japan Pottery. Hàng Xén - 411 Trường Chinh - Hà Nội. Follow us on facebook: https://www.facebook.com/hangxennn

khay tròn gốm vuốt tay có quai cầm (pottery plate) Mã : HA 1013 00 24; kích thước:	D24: giá: 	300,000VND www.gomsuyenlam.vn

khay tròn gốm vuốt tay có quai cầm (pottery plate) Mã : HA 1013 00 24; kích thước: D24: giá: 300,000VND www.gomsuyenlam.vn

Pinterest
Search