Explore Manga Đen, Anime Manga Love and more!

Đại Cù Lần..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. ảnh minh họa Bắt đầu từ quá khứ..... Năm học lớp 2 người chủ nhiệm lớp Nó là mẹ của nhỏ. Và rồi ngày 20-11 đến cô chọn khoảng 20 đứa đi múa trong đó có Nó và nhỏ và hai người này được cặp với nhau. Đến năm lớp 5 Nó bắt đầu thấy thích nhỏ. Nó quan tâm tới nhỏ đó hay đùa giỡn với nhỏ nhiều hơn. Mỗi lần ra chơi Nó đứng bên lan can tầng 2 nhìn nhỏ chơi cùng đám…

Đại Cù Lần..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. ảnh minh họa Bắt đầu từ quá khứ..... Năm học lớp 2 người chủ nhiệm lớp Nó là mẹ của nhỏ. Và rồi ngày 20-11 đến cô chọn khoảng 20 đứa đi múa trong đó có Nó và nhỏ và hai người này được cặp với nhau. Đến năm lớp 5 Nó bắt đầu thấy thích nhỏ. Nó quan tâm tới nhỏ đó hay đùa giỡn với nhỏ nhiều hơn. Mỗi lần ra chơi Nó đứng bên lan can tầng 2 nhìn nhỏ chơi cùng đám…

Pinterest
Search