川地民夫 Tamio Kawachi 2013.a guy from The Warped Ones.he's still doing good. #TheWarpedOnes #TamioKawachi #Akira #TheWeirdLoveMakers in 1960.  #filmnoire

川地民夫 Tamio Kawachi 2013.a guy from The Warped Ones.he's still doing good. #TheWarpedOnes #TamioKawachi #Akira #TheWeirdLoveMakers in 1960. #filmnoire

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Kon'nichiwa, watashinonamaeha Hikaru. Watashi wa Nihon no ōjidesu. Kiku wa watashi no imōtodesu. Watashi wa nenrei no 15-nendesu, Soshite, watashi wa dokushindesu. Kiku no yō ni, watashi wa, kaku gengo no bitto o shitte imasu. Tonikaku, aisatsu ni kite. ((Translation in comments))

Pinterest
Search