Explore På Volvo, Han Med and more!

Explore related topics

Krister har en unik erfarenhet inom miljö, hållbar utveckling och offentlig förvaltning. Som statssekreterare på miljödepartementet arbetade han med frågor inom miljö- klimat- och energipolitiken. Krister har ett stort internationellt intresse och har arbetat i Europaparlamentet. Innan han valde att börja arbeta med politik på heltid var Krister anställd på Volvo Flygmotor som kvalitetsingenjör.

Krister har en unik erfarenhet inom miljö, hållbar utveckling och offentlig förvaltning. Som statssekreterare på miljödepartementet arbetade han med frågor inom miljö- klimat- och energipolitiken. Krister har ett stort internationellt intresse och har arbetat i Europaparlamentet. Innan han valde att börja arbeta med politik på heltid var Krister anställd på Volvo Flygmotor som kvalitetsingenjör.

Per är partner på Prime, chef för marketing communication-avdelningen och key account manager. Han är specialiserad på varumärkesbyggande och kunskapsbaserad kommunikation och arbetar ofta med att vidareutveckla kommunikationen kring stora konsumentvarumärken.  Per har tidigare arbetat som marknadsdirektör på SvD samt som strategisk projektledare på Jefferson, Garbergs och ANR.BBDO. Han har en examen från civilingenjörslinjen samt DIHR.

Per är partner på Prime, chef för marketing communication-avdelningen och key account manager. Han är specialiserad på varumärkesbyggande och kunskapsbaserad kommunikation och arbetar ofta med att vidareutveckla kommunikationen kring stora konsumentvarumärken. Per har tidigare arbetat som marknadsdirektör på SvD samt som strategisk projektledare på Jefferson, Garbergs och ANR.BBDO. Han har en examen från civilingenjörslinjen samt DIHR.

Niklas har lång erfarenhet av såväl politik som näringsliv. Med sin bakgrund från Norrbotten och numera bosatt i Nacka har Niklas samlat erfarenheter från olika delar av Sverige, viktiga insikter i kommunikation. Med bakgrund inom försäkringsbranschen, Folksam och KPA Pension, har Niklas viktiga insikter om försäkring, försäljning och chefskap. Från politiken har Niklas samlat 25 års erfarenhet av politiska frågor, strategi och taktik.

Niklas har lång erfarenhet av såväl politik som näringsliv. Med sin bakgrund från Norrbotten och numera bosatt i Nacka har Niklas samlat erfarenheter från olika delar av Sverige, viktiga insikter i kommunikation. Med bakgrund inom försäkringsbranschen, Folksam och KPA Pension, har Niklas viktiga insikter om försäkring, försäljning och chefskap. Från politiken har Niklas samlat 25 års erfarenhet av politiska frågor, strategi och taktik.

Claes är account manager med specialisering inom medierelationer samt presschef. En stor del av hans arbete handlar om rådgivning i mediefrågor och att ta ut kommunikationskoncept i förtjänade kanaler.   Innan Prime arbetade Claes som projektledare på pr-byrån Bite Communications där han främst jobbade med kunder inom IT och teknik-branschen.

Claes är account manager med specialisering inom medierelationer samt presschef. En stor del av hans arbete handlar om rådgivning i mediefrågor och att ta ut kommunikationskoncept i förtjänade kanaler. Innan Prime arbetade Claes som projektledare på pr-byrån Bite Communications där han främst jobbade med kunder inom IT och teknik-branschen.

Johan jobbar som juniorkonsult för Primes New York-kontor, men är placerad i Stockholm. Innan han tillträdde sin tjänst kom han närmast från Handelshögskolan i Göteborg där han tog sin examen i M.Sc. i Marketing and Consumption samtidigt som han var timanställd av Prime.  Johan är intresserad av affärsutveckling och tycker Primes internationalisering är en extra spännande utmaning. Han har tidigare jobbat utomlands på Volvo Trucks marknadsavdelning i Storbritannien och på Swedbank i…

Johan jobbar som juniorkonsult för Primes New York-kontor, men är placerad i Stockholm. Innan han tillträdde sin tjänst kom han närmast från Handelshögskolan i Göteborg där han tog sin examen i M.Sc. i Marketing and Consumption samtidigt som han var timanställd av Prime. Johan är intresserad av affärsutveckling och tycker Primes internationalisering är en extra spännande utmaning. Han har tidigare jobbat utomlands på Volvo Trucks marknadsavdelning i Storbritannien och på Swedbank i…

Telge Energis Kundchef utsedd till en av årets supertalanger http://bit.se/6vGTRB

Telge Energis Kundchef utsedd till en av årets supertalanger http://bit.se/6vGTRB

Ulrika är VD på United Minds och partner i Prime-gruppen. Hon har arbetat på United Minds sedan 2006 och arbetar främst med att genom internationell konsument- och omvärldsanalys ta fram underlag för affärsbeslut och kommunikationsstrategier till multinationella företag som IKEA. Hon driver även kommunikations- och förankringsfrågor i samband med förändringar i företag och organisationer, t ex vid sammanslagningar, och frågor kring organisation och styrning av kommunikationsfunktioner.

Ulrika är VD på United Minds och partner i Prime-gruppen. Hon har arbetat på United Minds sedan 2006 och arbetar främst med att genom internationell konsument- och omvärldsanalys ta fram underlag för affärsbeslut och kommunikationsstrategier till multinationella företag som IKEA. Hon driver även kommunikations- och förankringsfrågor i samband med förändringar i företag och organisationer, t ex vid sammanslagningar, och frågor kring organisation och styrning av kommunikationsfunktioner.

Andreas är utbildad civilingenjör i medieteknik från KTH med inriktning på interaktions- och kommunikationsaspekter vid teknikutveckling samt marknadsföring. Han har även studerat vid Journalisthögskolan i Stockholm. Andreas har arbetat på United Minds sedan 2007. Han arbetar som analytiker och projetledare i projekt som primärt handlar om att förstå och kartlägga konsumenters åsikter, beteenden och behov.

Andreas är utbildad civilingenjör i medieteknik från KTH med inriktning på interaktions- och kommunikationsaspekter vid teknikutveckling samt marknadsföring. Han har även studerat vid Journalisthögskolan i Stockholm. Andreas har arbetat på United Minds sedan 2007. Han arbetar som analytiker och projetledare i projekt som primärt handlar om att förstå och kartlägga konsumenters åsikter, beteenden och behov.

Jonas har tidigare varit vice koncernchef för OTW-gruppen, VD United Minds och har erfarenhet av ett flertal politiska uppdrag, bl.a. som sakkunnig i regeringskansliet.  Som strateg har Jonas ansvarat för ett flertal svenska och internationella kommunikationsprojekt, bl.a. för ledande detaljhandelskedjor, spelföretag och större branschorganisationer.  Jonas kommer ursprungligen från Borås, examen från Göteborgs Universitet och är en hängiven golfare med känsla för närspelet.

Jonas har tidigare varit vice koncernchef för OTW-gruppen, VD United Minds och har erfarenhet av ett flertal politiska uppdrag, bl.a. som sakkunnig i regeringskansliet. Som strateg har Jonas ansvarat för ett flertal svenska och internationella kommunikationsprojekt, bl.a. för ledande detaljhandelskedjor, spelföretag och större branschorganisationer. Jonas kommer ursprungligen från Borås, examen från Göteborgs Universitet och är en hängiven golfare med känsla för närspelet.

Carl har en lång erfarenhet inom kommunikation, undersökningsverksamhet och politik. Han doktorerade 2000 i Uppsala i statskunskap med en avhandling om lobbying och opinionsbildning. Carl är även civilekonom med studier vid Högskolan Dalarna och i Uppsala, samt en examen i Campaign Management från American University i Washington DC. Carl arbetar idag bland annat med den väljarbarometer som United Minds genomför i samarbete med Cint och som publiceras i Aftonbladet.

Carl har en lång erfarenhet inom kommunikation, undersökningsverksamhet och politik. Han doktorerade 2000 i Uppsala i statskunskap med en avhandling om lobbying och opinionsbildning. Carl är även civilekonom med studier vid Högskolan Dalarna och i Uppsala, samt en examen i Campaign Management från American University i Washington DC. Carl arbetar idag bland annat med den väljarbarometer som United Minds genomför i samarbete med Cint och som publiceras i Aftonbladet.

Pinterest
Search