Explore these ideas and much more!

כשדברים אינם מסתדרים כפי שאני חושבת שהם צריכים להסתדר, היא מזכירה לי בעדינות:

כשדברים אינם מסתדרים כפי שאני חושבת שהם צריכים להסתדר, היא מזכירה לי בעדינות:

תעופי על עצמך!

תעופי על עצמך!

אתמול קצת שכחתי, אבל היום כשהתחברתי להדרכה הפנימית נזכרתי שאני בוחרת:

אתמול קצת שכחתי, אבל היום כשהתחברתי להדרכה הפנימית נזכרתי שאני בוחרת:

מדיטציה לשחרור העבר

מדיטציה לשחרור העבר

סבלנות נצחית, מובילה לתוצאות מידיות...

סבלנות נצחית, מובילה לתוצאות מידיות...

ניסים הם טבעיים, כשאין הם מתרחשים, משהו השתבש. אם הנס הוא המצב הטבעי, אז מה השתבש? להמשך קריאה: http://nilly.co.il/?p=1381  #prayer #meditation #miracles

ניסים הם טבעיים, כשאין הם מתרחשים, משהו השתבש. אם הנס הוא המצב הטבעי, אז מה השתבש? להמשך קריאה: http://nilly.co.il/?p=1381 #prayer #meditation #miracles

היא מזכירה לי שבכדי לצאת מכל מצב שלילי אני צריכה להפוך אותו ל:

היא מזכירה לי שבכדי לצאת מכל מצב שלילי אני צריכה להפוך אותו ל:

כשאני מתוסכלת מהתמקדות בדברים ברי חלוף, הוא מפנה אותי להתמקד במה ש:

כשאני מתוסכלת מהתמקדות בדברים ברי חלוף, הוא מפנה אותי להתמקד במה ש:

בימים של חוסר שקט היא מזכירה לי:

בימים של חוסר שקט היא מזכירה לי:

Pinterest
Search