Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Nhớ Anh, Hello and more!

"Chúng mày đừng có chọc tao, tao là đứa đã xem hơn 700 tập phim Conan. Biết hơn 600 cách giết người, thông thạo hơn 200 phương pháp giết người trong phòng kín, nhận được hơn 100 loại thuốc độc, giỏi nhất là tạo chứng cớ ngoại phạm, vô cùng quen thuộc với việc lợi dụng dây câu, máy ghi âm, dao con, kim tẩm độc và vô vàn công cụ gây án khác. Nhớ đấy, đừng có động vào tao, không thì mày chết thế nào mày cũng không biết đâu." {Source: weibo - Yingie Cassiopeia dịch} des by HinaNg

CANDIDE Hixson-Lied College of Fine and Performing Arts-Kimball Hall Scenic Design: Michaela Lynne Stein Director: Alisa Belflower National Opera Association-1st Place for Overall Production ...

Art that looks good enough to eat! How one mother's culinary takes on Snoopy, Batman and Lady Gaga made her an Instagram star