Portrait of Vera Tretyakova by  Ivan Nikolayevich Kramskoy, 1876. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

Portrait of Vera Tretyakova by Ivan Nikolayevich Kramskoy, 1876. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

Summer by Konstantin Alekseyevich Korovin, 1895. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

Summer by Konstantin Alekseyevich Korovin, 1895. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

In a Boat by Konstantin Alekseyevich Korovin, 1888. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

In a Boat by Konstantin Alekseyevich Korovin, 1888. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

Portrait of S.I. Mamontov by Mikhail Aleksandrovich Vrubel, 1897. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

Portrait of S.I. Mamontov by Mikhail Aleksandrovich Vrubel, 1897. The State Tretyakov Gallery, Public Domain

View full size

View full size

Pinterest
Search