Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

मृत्युशास्त्र मृत्युशास्त्र [मृत्यू समय जाणणे] आपल्या मरण समयाचे यथार्थ ज्ञांन प्रत्येक नर नारीने जाणावे.जसा अग्नीचा सूचक धूर तसे.पुढे येणार्या मृत्युंची म्रूत्यु…