Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Paul Romanov, Duke Dmitri and more!

Peter Nikolaevich of Russia (1864 - 1931). Son of Nicholas Nicolaevich and Alexandra Petrovna of Oldenburg. He married Milica of Montenegro and had four children.

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ