Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore 70 Vintage, Vintage Seventies and more!

Jodie Foster in Scorcese's Taxi Driver (1976). Photo: Steve Schapiro.

from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ