Room 11 (Akomanga 11) 2014: Tōku Pepeha (Ko wai koe? No hea koe?)

Room 11 (Akomanga 11) 2014: Tōku Pepeha (Ko wai koe? No hea koe?)

Karakia for opening a meeting Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata Hai ārahi i ā tātou mahi Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā Kia mau kia ita Kia kore ai e ngaro Kia pupuri Kia whakamaua Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E!    Allow one’s spirit to exercise its potential To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions Take hold and preserve it Ensure it is never lost Hold fast. Secure it. Draw together! Affirm!

Karakia for opening a meeting Tukua te wairua kia rere ki ngā taumata Hai ārahi i ā tātou mahi Me tā tātou whai i ngā tikanga a rātou mā Kia mau kia ita Kia kore ai e ngaro Kia pupuri Kia whakamaua Kia tina! TINA! Hui e! TĀIKI E! Allow one’s spirit to exercise its potential To guide us in our work as well as in our pursuit of our ancestral traditions Take hold and preserve it Ensure it is never lost Hold fast. Secure it. Draw together! Affirm!

Pinterest
Search