Vy Ngoc
More ideas from Vy
Ngừng Lệ Thuộc - Lòng trắc ẩn và quan điểm sáng suốt của Melody Beattie về tình trạng đồng phụ thuộc - khái niệm về việc đánh mất bản thân trên danh nghĩa giúp đỡ người khác

Ngừng Lệ Thuộc - Lòng trắc ẩn và quan điểm sáng suốt của Melody Beattie về tình trạng đồng phụ thuộc - khái niệm về việc đánh mất bản thân trên danh nghĩa giúp đỡ người khác

Feather Watercolor Collection by everysunsun on @creativemarket

Feather Watercolor Collection by everysunsun on @creativemarket

Omg this is one of the cutest drawings i have ever seen. Probably better thatn my drawing xD.

Omg this is one of the cutest drawings i have ever seen. Probably better thatn my drawing xD.

Watercolor flower petals with pen and ink stem and leaves...@ohn_mar_win on Instagram: simple bright florals--Watercolour with Micron pen line

Watercolor flower petals with pen and ink stem and leaves...@ohn_mar_win on Instagram: simple bright florals--Watercolour with Micron pen line