C'mon, Neil. Bros before Meg. #familyguy

C'mon, Neil. Bros before Meg. #familyguy

It's a bird! It's a plane! It's.... Chris Griffin!

It's a bird! It's a plane! It's.... Chris Griffin!

You can always trust Chris to... get important news wrong. #familyguy

You can always trust Chris to... get important news wrong. #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. January." #HubbaHubba #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. January." #HubbaHubba #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. February." #HubbaHubba #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. February." #HubbaHubba #familyguy

WHAAAAAAAAAAAAAA #ChrisGriffin #familyguy

WHAAAAAAAAAAAAAA #ChrisGriffin #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. July." #HubbaHubba #familyguy

Chris Griffin, aka "Mr. July." #HubbaHubba #familyguy

Pinterest
Search